Zjazd TTD w Lublinie

P.T. Członkowie Towarzystwa Teologów Dogmatyków


W imieniu organizatorów tegorocznego zjazdu Towarzystwa Teologów Dogmatyków, który odbędzie się we wrześniu w Lublinie, uprzejmie proszę o przesłanie do 25 lutego br. poniższej Karty Zgłoszenia (zgodnie z załączonymi wskazówkami) w celu dokonania wstępnej rezerwacji miejsc hotelowych. Zaproszenie wraz ze szczegółowymi informacjami nt. konferencji będą przesłane w późniejszym terminie.


Z wyrazami należnego szacunku
ks. Grzegorz Barth

Karta Zgłoszenia

Kościół a jedność

KATEDRA  EKLEZJOLOGII  WYDZIAŁU  TEOLOGICZNEGO

UNIWERSYTETU  PAPIESKIEGO  JANA  PAWŁA  II  W  KRAKOWIE

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

mają zaszczyt zaprosić na

KONFERENCJĘ  NAUKOWĄ

pod patronatem ks. kard. KARD. GERHARDA L. MÜLLERA

Prefekta Kongregacji Nauki Wiary

KOŚCIÓŁ  A  JEDNOŚĆ

500-lecie reformacji

28 (wtorek) lutego 2017 r. Kraków, ul. Bernardyńska 3, aula

PROGRAM wtorek 28.02.2017

9:00: – 9:05 Otwarcie konferencji – Metropolita Arcybiskup Krakowski

9:05 – 9:10 Powitanie gości. Wprowadzenie teologiczne – prof. Andrzej Napiórkowski OSPPE

9:10 – 9:40 Średniowieczna jedność świata i chrześcijaństwa

Dr Marek P. Chojnacki OCist., UP JP II Kraków

9:40 – 10:10 Reformatorskie postulaty Jana Husa

Ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła, UO

 

10:10 – 10:40 Eklezjologia Marcina Lutra

Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL

10:40 – 11:10 Kalwińska wizja Kościoła

Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa, UKSW Warszawa

11:15 – 11:30 Ekumeniczna modlitwa o jedność (kaplica)

Ks. bp Grzegorz Ryś, prof. UP JP II

 11:30 – 12:00 Przerwa

12:00 – 12:30 Spór kard. Stanisława Hozjusza z reformatorami

Ks. dr hab. Stanisław Kozakiewicz, UWM Olsztyn

12:30 – 13:00 Usprawiedliwienie naczelnym kryterium reformacyjnej odnowy Kościoła

Prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UP JP II Kraków

 

 

13:00 – 13:30 Jedność i jedyność jako znak wiarygodności Kościoła

Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL Lublin

13:30 – 14:00 Między rzymskim a ewangelickim rozumieniem jedności

Ks. dr Józef Morawa, UP JP II w Krakowie

14:00 – 14:30 Dyskusja. Podsumowanie

Nadzwyczajne i nadprzyrodzone

Zjazd Towarzystwa Teologów Dogmatyków

„Nadzwyczajne i nadprzyrodzone. Systematyczna perspektywa teologiczna fenomenów religijnych”

Świdnica, 12-14 IX 2016

 

12 września 2016 r. (poniedziałek)

Zjazd i zakwaterowanie do kolacji

17.00 – Msza Święta dla chętnych

18.00 – kolacja

18.30 – walne zebranie TTD, spotkanie towarzyskie i prezentacja osiągnięć

13 września 2016 r. (wtorek)

7.30   – Msza Święta

8.30   – śniadanie

9:30   – 10.15   – ks. dr hab., prof. KUL K. Guzowski, Nadzwyczajność i nowość w ruchu/ruchach odnowy charyzmatycznej. Co jest darem Ducha, a co kreacją człowieka?

10.15 – 10.45 – dyskusja

10.45 – 11.15 – kawa

11.15 – 12.00 – o. prof. dr hab. J. Salij, Egzorcyzmy

12.00 – 12.30 – dyskusja

13.30 – obiad

15.00 – blok rekreacyjny

18.00 – kolacja

18.30 – ciąg dalszy bloku rekreacyjnego

14 września 2016 r. (środa)

7.30 – Msza Święta

8.30  – śniadanie

9:30  – 10.15   – ks. prof. dr hab. B. Ferdek, Duchowość jako interioryzacja dogmatu

10.15 – 10.45 – dyskusja

10.45 – 11.15 – kawa

11.15 – 12.00 – ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL, Zbawienie – uzdrowienie - uwolnienie

12.00 – 12.30 – dyskusja

13.30 – obiad

Konferencja TTD 2016 - założenia

Zaproszenie biskupa świdnickiego

Karta zgłoszeniowa

Miłosierdzie, Kościół, Maryja

Miłosierdzie, Kościół, Maryja

Międzynarodowa konferencja naukowa
w hołdzie o. prof. Zachariaszowi Jabłońskiemu OSPPE
człowiekowi Kościoła, oddanemu Maryi

plakat-konf

 

Studia Teologii Dogmatycznej

Towarzystwo Teologów Dogmatyków z przyjemnością zawiadamia, że ukazał się pierwszy tom (za rok 2015) czasopisma "Studia Teologii Dogmatycznej". Jest on dostępny na stronie internetowej czasopisma:

http://std.uwb.edu.pl/start.php

Tom pierwszy zawiera materiały z konferencji Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Rzeszowie w 2014 r. na temat "Człowiek istota (po)znana".

Dogmatyka katolicka

Dogmatyka katolicka

dogmatyka mullerGerhard Ludwig Müller

Dogmatyka jako naukowy, pełny i systematyczny opis prawd wiary jest podstawą wszystkich dyscyplin teologicznych. Jej poznanie ma zasadnicze znaczenie dla wiedzy, formacji i praktyki katolików. Jest nie tylko pożyteczne, ale wręcz nieodzowne dla osoby wierzącej.

Kardynał Müller uprawia podstawowy nurt teologii klasycznej, wolny od relatywizacji i naleciałości ponowoczesnych i liberalnych. W zaciekłych sporach współczesnych między teologią "nowoczesną" a klasyczną unika jednostronności i redukcjonizmu, jego wykład jest nowoczesny, a jednocześnie kontynuuje naukę czystą ortodoksyjnie. Dogmatyka katolicka, podobnie jak cała twórczość teologiczna kardynała Müllera, tchnie duchem Chrystusowym, duchem Kościoła i duchem człowieka. Tchnie prawdziwością, realizmem, ewangelicznością i obecnością Pana, mocą słowa twórczego, dociekliwością i jasnością myśli, bezbłędną prawowiernością, a także szacunkiem dla odmiennych opinii. Książka będzie służyć każdemu, kto zechce poznać istotę katolickiej myśli teologicznej i religijnej.
Na podstawie Wprowadzenia do wydania polskiego

Wydawnictwo WAM

 

Kościół i pokój

KATEDRA EKLEZJOLOGII WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

KOMITET NAUK TEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

mają zaszczyt zaprosić na

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

KOŚCIÓŁ I POKÓJ

4 lutego (czwartek) – 5 lutego (piątek) 2016 r.

Rzym, Vicolo Doria 2 (piazza Venezia)

.

PROGRAM czwartek (4 II)

9:00: – 9:05 Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Piotr Salwa, dyrektor Stacji Naukowej PAN w Rzymie

9:05 – 9:20 Theologische Einführung – ks. kard. Gerhard Ludwig Müller, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary

9:20 – 9:50 Błogosławieństwo dla czyniących pokój

Prof. dr hab. Andrzej Gieniusz CR, Urbanianum Rzym

9:50 – 10:20 Ojcowie greccy o żołnierzach, służbie wojskowej i wojnie

Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur, KUL

10:20 – 10:50 Ideał żołnierza i mnicha w średniowiecznym monastycyzmie

Dr Marek P. Chojnacki OCist, UP JP II w Krakowie

10:50 – 11:20 Przerwa (kawa / poczęstunek)

11:20 – 11:50 Spory doktrynalne w nauczaniu Sługi Bożego Stanisława kard. Hozjusza

Ks. prof. dr hab. Stanisław Kozakiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

11:50 – 12:20 Rozumienie wojny w źródłowych tekstach islamu

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak, UJ / UP JP II

12:20 – 13:00 Dyskusja

PROGRAM piątek (5 II)

9:00 – 9:30 Walka w Kościele

Prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UP JP II Kraków

9:30 – 10:00 Chrześcijańskie Kościoły i teologowie

krajów języka niemieckiego w czasie II wojny światowej

Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa, UKSW Warszawa

10:00 – 10:30 Kościół w Polsce wobec zła wojny w XX wieku.

Aspekt teologiczno-fundamentalny

Ks. dr Józef Morawa, UP JP II w Krakowie

10:30 – 11:00 Przerwa (kawa / poczęstunek)

11:00 – 11:30 Architectura militans zakonów rycerskich i mniszych

na ziemiach polskich w XIII i XIV w.

Ks. dr hab. Dariusz Tabor, prof. UP JP II, Kraków

 

11:30 – 12:00 Pokój w tradycji franciszkańskiej

Prof. dr hab. Paweł Warchoł OFM conv., PWT Warszawa

12:00 – 12:40 Dyskusja. Podsumowanie

Współczesny Kościół i ponowoczesny świat

Współczesny Kościół i ponowoczesny świat

Andrzej Napiórkowski OSPPEnapiorkowski kosciol

O. prof. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE ma ugruntowane miejsce w polskiej teologii systematycznej. Jego bogata, wielowątkowa twórczość jest dobrze znana szerokim kręgom czytelników interesujących się zwłaszcza eklezjologią, tak fundamentalną jak i systematyczną, oraz ekumenizmem. Jego obfity dorobek naukowy stale się powiększa, autor bowiem ciągle tworzy, szuka, pogłębia, na wzór Hansa Ursa von Balthasara powracając do podejmowanych już wątków czy tematów, ale już z nieco innej perspektywy. Tak tworzy się znaczące, doniosłe opus.

Problematyka książki Współczesny Kościół i ponowoczesny świat jest obfita, wielokierunkowa i misternie skonstruowana. To owoc wieloletnich, pogłębionych studiów nad Kościołem, jego istotą, historią, dniem dzisiejszym i przyszłością. Daje się odczuć prawdziwą kompetencję Autora, znajomość rzeczy, erudycję i głębokie umiłowanie Kościoła. Każde niemal zagadnienie otrzymuje tutaj swoje historyczne uzasadnienie, zostaje osadzone w kontekście, wyjaśnione i przybliżone. Wielkim walorem książki jest jej język: prosty, przystępny, a zarazem precyzyjny i informatywny. Autor wciąga czytelnika w intelektualną przygodę, w odkrywanie uroku Kościoła, sam zafascynowany misterium Ecclesiae – potrafi tą fascynacją podzielić się z odbiorcą swojego tekstu, który staje się tekstem totalnym, formującym, angażującym i wyzwalającym do umiłowania Ciała Chrystusa. Wszystko to sprawia, że książka o. prof. dr hab. Andrzeja Napiórkowskiego OSPPE to cenna pozycja teologiczna i doniosłe wydarzenie w polskiej teologii.

ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa
Prezes Polskich Dogmatyków

Wydawnictwo UPJPII

Teologia - Kultura - Społeczeństwo

Teologia – Kultura – Społeczeństwo

Zaproszenie do współpracy

Scenariusz, czyli sedno sprawy

Szanowni Państwo, z radością ogłaszamy, że w Instytucie Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologii KUL podjęto inicjatywę założenia nowego czasopisma. Będzie to rocznik internetowy pod tytułem „Teologia – Kultura – Społeczeństwo”. Redaktorem naczelnym pisma jest ks. dr hab. Grzegorz Barth. Jakie cele przyświecają nowemu periodykowi?

Czytaj więcej...

Horyzonty ostateczne

Horyzonty ostateczne

20150716122026 okladka Horyzonty Salij 500Jacek Salij OP

Ojciec Jacek Salij od lat odpowiada ludziom – i tym głęboko zaangażowanym, i tym błądzącym po obrzeżach Kościoła – na pytania dotyczące wiary. Nie ucieka od tematów drażliwych i zaraża nadzieją na dobre rozwiązanie nawet trudnych spraw.

Czy w życiu wiecznym odnajdziemy naszych bliskich? • Żyjemy w czasach ostatecznych! • Piekło zaczyna się już teraz • Czy zmarli bez sakramentów będą zbawieni? • Tajemnica przebóstwienia człowieka itp.

Wydawnictwo W drodze

Więcej artykułów…

  1. Profil TTD na Facebooku
  2. Zrozumieć wiarę
  3. Elementarz katolika
  4. Antropologia komunijna
  5. Sakrament małżeństwa we współczesnej debacie teologicznej

Strona 1 z 8