Doktoraty Honoris Causa

JM Rektor i Senat
Uniwersytetu Opolskiego

mają zaszczyt zaprosić
na
uroczystość nadania tytułu

DOKTORA HONORIS CAUSA

wybitnym teologom i ludziom dialogu

o. prof. dr. hab. WACŁAWOWI
HRYNIEWICZOWI OMI

oraz

o. prof. dr. hab. STANISŁAWOWI CELESTYNOWI
NAPIÓRKOWSKIEMU OFMConv

Uroczystość odbędzie się
30 października 2014 roku
o godz. 12.00
w Auli Błękitnej Collegium Maius
Opole, pl. Kopernika 11