Wyjaśnienie do protokołu nr 1

Informacja Prezesa na temat rejestracji Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Krajowym Rejestrze Sądowym [tylko dla Członków Towarzystwa]. [file={e_BASE}request.php?1]Wyjaśnienie do protokołu nr 1[/file]