Nowy zarząd TTD

Walne zebranie członków Towarzystwa Teologów Dogmatyków 17 września 2014 r. dokonało wyboru nowego zarządu TTD:

Prezes:
ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa, prof. zw. UKSW (Radom)

Wiceprezes:
ks. dr hab. Jacek Kempa (Katowice)

Sekretarz/skarbnik:
ks. dr hab. Marek Jagodziński (KUL - Radom)

Członkowie:
ks. dr hab. Grzegorz Barth (KUL)
ks. dr hab. Andrzej Proniewski (Białystok)