Studia Teologii Dogmatycznej

Towarzystwo Teologów Dogmatyków z przyjemnością zawiadamia, że ukazał się pierwszy tom (za rok 2015) czasopisma "Studia Teologii Dogmatycznej". Jest on dostępny na stronie internetowej czasopisma:

http://std.uwb.edu.pl/start.php

Tom pierwszy zawiera materiały z konferencji Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Rzeszowie w 2014 r. na temat "Człowiek istota (po)znana".