Feniks 2013 dla Opera omnia J. Ratzingera

Miło nam poinformować, że decyzją Kapituły Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2013 Nagrodę w kategorii SERIA WYDAWNICZA (DZIEŁA ZEBRANE) przyznano Wydawnictwu KUL za publikacje Opera Omnia Josepha Ratzingera, tom 11: Teologia liturgii; tom 12: Głosiciele słowa i słudzy waszej radości; pod redakcją Krzysztofa Góździa, Marzeny Góreckiej - za podjęcie i publikowanie w języku polskim Dzieł zebranych Josepha Ratzingera, Ojca Świętego Benedykta XVI, jednego z największych teologów naszych czasów. Edycja pozostaje wzorcowa pod każdym względem, ukazująca zasadnicze nurty papieskiej myśli, skoncentrowanej na „duchu komunikacji” między światem ludzkim i boskim, ze szczególnym podkreśleniem wagi liturgii, zakorzenionej w podstawowym akcie wiary, a więc i w ludzkiej egzystencji.