Zjazd TTD w Lublinie

P.T. Członkowie Towarzystwa Teologów Dogmatyków


W imieniu organizatorów tegorocznego zjazdu Towarzystwa Teologów Dogmatyków, który odbędzie się we wrześniu w Lublinie, uprzejmie proszę o przesłanie do 25 lutego br. poniższej Karty Zgłoszenia (zgodnie z załączonymi wskazówkami) w celu dokonania wstępnej rezerwacji miejsc hotelowych. Zaproszenie wraz ze szczegółowymi informacjami nt. konferencji będą przesłane w późniejszym terminie.


Z wyrazami należnego szacunku
ks. Grzegorz Barth

Karta Zgłoszenia

Kościół a jedność

KATEDRA  EKLEZJOLOGII  WYDZIAŁU  TEOLOGICZNEGO

UNIWERSYTETU  PAPIESKIEGO  JANA  PAWŁA  II  W  KRAKOWIE

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

mają zaszczyt zaprosić na

KONFERENCJĘ  NAUKOWĄ

pod patronatem ks. kard. KARD. GERHARDA L. MÜLLERA

Prefekta Kongregacji Nauki Wiary

KOŚCIÓŁ  A  JEDNOŚĆ

500-lecie reformacji

28 (wtorek) lutego 2017 r. Kraków, ul. Bernardyńska 3, aula

PROGRAM wtorek 28.02.2017

9:00: – 9:05 Otwarcie konferencji – Metropolita Arcybiskup Krakowski

9:05 – 9:10 Powitanie gości. Wprowadzenie teologiczne – prof. Andrzej Napiórkowski OSPPE

9:10 – 9:40 Średniowieczna jedność świata i chrześcijaństwa

Dr Marek P. Chojnacki OCist., UP JP II Kraków

9:40 – 10:10 Reformatorskie postulaty Jana Husa

Ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła, UO

 

10:10 – 10:40 Eklezjologia Marcina Lutra

Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL

10:40 – 11:10 Kalwińska wizja Kościoła

Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa, UKSW Warszawa

11:15 – 11:30 Ekumeniczna modlitwa o jedność (kaplica)

Ks. bp Grzegorz Ryś, prof. UP JP II

 11:30 – 12:00 Przerwa

12:00 – 12:30 Spór kard. Stanisława Hozjusza z reformatorami

Ks. dr hab. Stanisław Kozakiewicz, UWM Olsztyn

12:30 – 13:00 Usprawiedliwienie naczelnym kryterium reformacyjnej odnowy Kościoła

Prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UP JP II Kraków

 

 

13:00 – 13:30 Jedność i jedyność jako znak wiarygodności Kościoła

Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL Lublin

13:30 – 14:00 Między rzymskim a ewangelickim rozumieniem jedności

Ks. dr Józef Morawa, UP JP II w Krakowie

14:00 – 14:30 Dyskusja. Podsumowanie

Nadzwyczajne i nadprzyrodzone

Zjazd Towarzystwa Teologów Dogmatyków

„Nadzwyczajne i nadprzyrodzone. Systematyczna perspektywa teologiczna fenomenów religijnych”

Świdnica, 12-14 IX 2016

 

12 września 2016 r. (poniedziałek)

Zjazd i zakwaterowanie do kolacji

17.00 – Msza Święta dla chętnych

18.00 – kolacja

18.30 – walne zebranie TTD, spotkanie towarzyskie i prezentacja osiągnięć

13 września 2016 r. (wtorek)

7.30   – Msza Święta

8.30   – śniadanie

9:30   – 10.15   – ks. dr hab., prof. KUL K. Guzowski, Nadzwyczajność i nowość w ruchu/ruchach odnowy charyzmatycznej. Co jest darem Ducha, a co kreacją człowieka?

10.15 – 10.45 – dyskusja

10.45 – 11.15 – kawa

11.15 – 12.00 – o. prof. dr hab. J. Salij, Egzorcyzmy

12.00 – 12.30 – dyskusja

13.30 – obiad

15.00 – blok rekreacyjny

18.00 – kolacja

18.30 – ciąg dalszy bloku rekreacyjnego

14 września 2016 r. (środa)

7.30 – Msza Święta

8.30  – śniadanie

9:30  – 10.15   – ks. prof. dr hab. B. Ferdek, Duchowość jako interioryzacja dogmatu

10.15 – 10.45 – dyskusja

10.45 – 11.15 – kawa

11.15 – 12.00 – ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL, Zbawienie – uzdrowienie - uwolnienie

12.00 – 12.30 – dyskusja

13.30 – obiad

Konferencja TTD 2016 - założenia

Zaproszenie biskupa świdnickiego

Karta zgłoszeniowa

Miłosierdzie, Kościół, Maryja

Miłosierdzie, Kościół, Maryja

Międzynarodowa konferencja naukowa
w hołdzie o. prof. Zachariaszowi Jabłońskiemu OSPPE
człowiekowi Kościoła, oddanemu Maryi

plakat-konf

 

Kościół i pokój

KATEDRA EKLEZJOLOGII WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

KOMITET NAUK TEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

mają zaszczyt zaprosić na

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

KOŚCIÓŁ I POKÓJ

4 lutego (czwartek) – 5 lutego (piątek) 2016 r.

Rzym, Vicolo Doria 2 (piazza Venezia)

.

PROGRAM czwartek (4 II)

9:00: – 9:05 Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Piotr Salwa, dyrektor Stacji Naukowej PAN w Rzymie

9:05 – 9:20 Theologische Einführung – ks. kard. Gerhard Ludwig Müller, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary

9:20 – 9:50 Błogosławieństwo dla czyniących pokój

Prof. dr hab. Andrzej Gieniusz CR, Urbanianum Rzym

9:50 – 10:20 Ojcowie greccy o żołnierzach, służbie wojskowej i wojnie

Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur, KUL

10:20 – 10:50 Ideał żołnierza i mnicha w średniowiecznym monastycyzmie

Dr Marek P. Chojnacki OCist, UP JP II w Krakowie

10:50 – 11:20 Przerwa (kawa / poczęstunek)

11:20 – 11:50 Spory doktrynalne w nauczaniu Sługi Bożego Stanisława kard. Hozjusza

Ks. prof. dr hab. Stanisław Kozakiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

11:50 – 12:20 Rozumienie wojny w źródłowych tekstach islamu

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak, UJ / UP JP II

12:20 – 13:00 Dyskusja

PROGRAM piątek (5 II)

9:00 – 9:30 Walka w Kościele

Prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UP JP II Kraków

9:30 – 10:00 Chrześcijańskie Kościoły i teologowie

krajów języka niemieckiego w czasie II wojny światowej

Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa, UKSW Warszawa

10:00 – 10:30 Kościół w Polsce wobec zła wojny w XX wieku.

Aspekt teologiczno-fundamentalny

Ks. dr Józef Morawa, UP JP II w Krakowie

10:30 – 11:00 Przerwa (kawa / poczęstunek)

11:00 – 11:30 Architectura militans zakonów rycerskich i mniszych

na ziemiach polskich w XIII i XIV w.

Ks. dr hab. Dariusz Tabor, prof. UP JP II, Kraków

 

11:30 – 12:00 Pokój w tradycji franciszkańskiej

Prof. dr hab. Paweł Warchoł OFM conv., PWT Warszawa

12:00 – 12:40 Dyskusja. Podsumowanie

Sakrament małżeństwa we współczesnej debacie teologicznej

KONFERENCJA NAUKOWA

TOWARZYSTWA TEOLOGÓW DOGMATYKÓW

Sakrament małżeństwa we współczesnej debacie teologicznej

Bydgoszcz

21-23 września 2015

PONIEDZIAŁEK (21 września)

Przyjazd i zakwaterowanie

17.00 – Msza Święta dla chętnych

18.00 – kolacja

18.30 – wieczór integracyjny: Co nowego w teologii dogmatycznej? (okazja do zaprezentowania własnych badań, monografii, ważnych książek …)

WTOREK (22 września)

7.30 – Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem bpa dr. Jana Tyrawy

8.30 – śniadanie

9.30 – 10.00 wykład I: ks. dr Grzegorz StrzelczykTeologia sakramentu małżeństwa: pytania i deficyty w kontekście współczesności

10.00-10.30 – dyskusja

10.30-10.50 - kawa

10.50-11.20 – wykład II ks. prof. Jan SłomkaSakramentalność małżeństwa w refleksji

Ojców Kościoła

11.20-11.50 – dyskusja

11.50-12.20 – wykład III: ks. prof. Ryszard SztychmilerSakramentalność małżeństwa

w perspektywie prawnokanonicznej. Stan obecny i propozycje

12.20-12.50 – dyskusja

13.00 – obiad

15.00 – blok rekreacyjno-integracyjny

18.30 – kolacja

19.00 – walne zebranie TTD

ŚRODA (23 września)

7.30 – Msza Święta koncelebrowana

8.30 – śniadanie

9.30-10.00 – wykład IV: ks. prof. Janusz Mariański Małżeństwo i rodzina jako wartość w świadomości Polaków

10.00-10.30 – dyskusja

10.30-10.50 – kawa

10.50-11.20 – wykład V: ks. dr hab. Grzegorz BarthSakramentalność małżeństwa w

relacji do Eucharystii

11.20-11.50 – dyskusja

11.50 – Abp dr Stanisław GądeckiSynod Biskupów nt. rodziny – oczekiwania i perspektywy

13.00 – obiad

Konferencja TTD 2015 - założenia

Pliki PDF:

- założenia

- plan konferencji

- karta zgłoszeniowa

XLVII Tydzień Eklezjologiczny

tydzien eklezjologiczny

Filozof i teolog na rynku pracy

KONFERENCJA PLAKAT OST

 

Skarby Kościoła

INSTYTUT TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ

EKUMENII I DIALOGU

KATEDRA EKLEZJOLOGII WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

ma zaszczyt zaprosić na
OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

SKARBY KOŚCIOŁA

 
Wtorek, 24 lutego A. D. 2015
Kraków, ul. Bernardyńska 3 (aula, I p.)
 
PROGRAM
9.00 – 9.10
Otwarcie konferencji
– ks. kard. Stanisław Dziwisz, Wielki Kanclerz UP JP II
9.10 – 9.15
Wprowadzenie teologiczne
– ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, Rektor UP JP II
9.15 – 9.45
Chrystus – Bóg, jakiego nie ma w innych religiach
prof. dr hab. Ireneusz Ledwoń OFM, KUL
9.45 – 10.15
Od Dekalogu do życia „w Duchu”. Pawłowa wizja życia chrześcijanina
prof. dr hab. Waldemar Rakocy CM, KUL
10.15 – 10.45
Czego oczekuje postnowoczesne społeczeństwo od Kościoła?
prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UP JP II
10.45 – 11.15
Sakramenty – drogą życia wiecznego
ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
11.15 – 11.45
Dyskusja
11.45 – 12.10
Przerwa
(poczęstunek – parter)
12.10 – 12.40
Rodzina skarbem Kościoła
ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, UKSW
12.40 – 13.10
Parafianin – parafianka: wierzący w Chrystusa i obywatele świata
ks. dr Józef Morawa, UP JP II
13.10 – 13.40
Św. Anzelm z Canterbury: sztuka dyskursu w czasach konfrontacji
ks. prof. dr hab. Jacek Kempa, UŚ
13.40 – 14.00
Dyskusja
14.00 – 14.15
Podsumowanie
dr Marek P. Chojnacki OCist, UP JP 

Ekumeniczna wizja Kościoła

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

INSTYTUT EKUMENIZMU

I BADAŃ NAD INTEGRACJĄ

zaprasza na sympozjum

Ekumeniczna wizja Kościoła

29 października 2014

Wydział Teologiczny UO

Opole, ul. Drzymały 1

sala 18

 

 

Czytaj więcej...

Stary czy nowy Kościół? - konferencja

Zakład Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach zaprasza na konferencję międzynarodową:

Stary czy nowy Kościół? Próba oceny po 50 latach "Lumen gentium" i "Gaudium
et spes"

w świetle kolejnych wypowiedzi Magisterium Kościoła, teologii,
duszpasterstwa
 
13-14 listopada 2014
Wydział Teologiczny UŚ
Katowice, ul. Jordana 19
 
Do 30 września 2014 przyjmujemy zgłoszenia referatów.

Więcej szczegółów w pliku PDF

Człowiek istota (po)znana?

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA TOWARZYSTWA TEOLOGÓW DOGMATYKÓW

Człowiek istota (po)znana?
Antropologia teologiczna wobec potrzeb i wyzwań współczesności

Rzeszów 15-­17 września 2014 r.

 

15. 09. 2014 (poniedziałek) Zjazd i zakwaterowanie

17.00 – Msza Święta dla chętnych
18.00 – kolacja
19.00 – otwarcie konferencji: ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (Prezes TTD)
Wykład ogólny: ks. dr hab. Roman Karwacki, prof. UKSW, Et creavit Deus hominem. Fundamenty teologicznej refleksji nad człowiekiem.

16. 09. 2014 (wtorek)

7.30 – Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem bpa Jana Wątroby
8.30 – śniadanie
9.30 – wykład ogólny: ks. prof. Józef Niewiadomski, Ecce homo! – damatyczne podejście do prawdy o człowieku. Innsbrucka teologia dramatyczna w obliczu potrzeb i wyzwań współczesności.
10.30 – 11.45 – wykłady w sekcjach

Sekcja 1:

 • Ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak, Antropologia teologiczna Benedykta XVI na tle błędnych antropologii.
 • Ks. dr hab. Dominik Kubicki, Naukowy obraz świata i jego opis a gloria życia – człowiecze spełnianie się w jestestwie. W sprawie rozważenia zakwestionowania postmodernistycznej antropologii filozoficznej i nakreślenia wyzwań antropologii teologicznej.
 • Ks. dr Grzegorz Bachanek, Psychologia a teologia. Miejsca spotkania w antropologicznej refleksji J. Ratzingera.

Sekcja 2:

 • Ks. dr hab. Marek Jagodziński, prof. UKSW, Wkład dialogicznego i trialogicznego pojmowania osoby ludzkiej do antropologii komunijnej.
 • Pan dr Robert Rynkowski, Abrahama J. Heschela rozumienie dialogu człowieka z Bogiem. Wskazówki dla chrześcijańskiej antropologii.
 • Ks. dr Andrzej Choromański, Człowiek – byt komunijny. Antropologiczne fundamenty eklezjologii komunii.


11.45 – kawa 12.15 – dyskusja
13.30 – obiad
15.00 – blok rekreacyjno-­‐integracyjny według programu zaproponowanego przez Gospodarzy

17. 09. 2014 (środa)

7.30 – Msza Święta koncelebrowana
8.30 – śniadanie
9.30 – wykład ogólny: o. dr hab. Benedykt Huculak, Antropologia Kościoła Greckiego.
10.30-­11.45 – wykłady w sekcjach

Sekcja 1:

 • ks. prof. dr hab. I. Bokwa, Niezbywalny i ciągle aktualny wkład Karla Rahnera SJ (1904-­‐ 1984) do współczesnej antropologii teologicznej.
 • ks. dr Janusz Aptacy, Antropologia F. L. Ladarii.
 • ks. dr Grzegorz Strzelczyk, Antropologia chrystologicznie wyznaczona. Pytanie o punkty graniczne antropologicznego projektu wyznaczone przez chrystologiczny dogmat.

Sekcja 2:

 • ks. dr hab. Edward Sienkiewicz, Byt ludzki w kontekście współczesnego sporu o rozumienie natury i kultury człowieka.
 • ks. dr Dariusz Pater, Czy współczesny człowiek jest jeszcze osobą? Wobec antropologicznych uwarunkowań etyki społecznej i teologii pastoralnej.
 • ks. dr Antoni Dunajski, Chrześcijańska antropologia Cypriana Norwida.


11.45 – kawa
12.00 – dyskusja
13.00 – walne zebranie TTD i wybory Zarządu na nową kadencję
13.45 – obiad

Informacje:

Zapisy do końca czerwca u ks. Pawła Pietrusiaka, tylko drogą emailową pod adresem:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Całkowity koszt udziału (konferencja, zakwaterowanie, wyżywienie, rekreacja) – 200 pln., do
uiszczenia w recepcji konferencyjnej w chwili przybycia.
W trakcie konferencji skarbnik będzie pobierał składkę członkowską TTD 2014 – 100 pln.
Kapłani proszeni są o zabranie alby i stuły do koncelebry.
Informacje dotyczące dojazdu i zakwaterowania przyślą Gospodarze w późniejszym czasie.

50 lat dekretu Unitatis redintegratio

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
KATEDRA EKUMENIZMU
ZAPRASZAJĄ NA
OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ PT.:

„50 lat dekretu Unitatis redintegratio”

15. maja 2014 (czwartek), godz. 10:00-15:00
Warszawa, ul. Dewajtis 5, sala 043

 

PROGRAM:

Czytaj więcej...

Konferencja "Kościół jest piękny"

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
Katedra Eklezjologii Wydziału Teologicznego

oraz

KOMITET NAUK TEOLOGICZNYCH PAN
przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim
mają zaszczyt zaprosić na

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
KOŚCIÓŁ JEST PIĘKNY

Czwartek, 27 lutego A.D. 2014
Aula Wyższego Seminarium Duchownego, Kraków, ul. Podzamcze 8

Czytaj więcej...

Konferencja naukowa PACEM IN TERRIS

Serdecznie zapraszam na konferencję naukową w 50-lecie ogłoszenia encykliki Jana XXIII Pacem in terris.
ks. Robert Ptak SCJ

Czytaj więcej...

Sympozjum Teologiczne "Fides et actio. Od wiary do ewangelizacji"

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza w dniach 18-20. kwietnia 2013 roku na Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne "Fides et actio. Od wiary do ewangelizacji".

Szczegółowe informacje

Konferencja naukowa na temat eklezjologii Benedykta XVI

Ks. prof. Krzysztof Góźdź serdecznie zaprasza na 5 marca do Lublina na międzynarodową konferencję na temat eklezjologii i ekumenizmu Benedykta XVI, połączoną z promocją kolejnego tomu „Opera omnia”.
Szczegółowe informacje

Konferencja naukowa: Posoborowe koncepcje teologii katolickiej

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na konferencję naukową „Posoborowe koncepcje teologii katolickiej” – w czwartek, 28 lutego 2013, w auli WSD, Kraków, Podzamcze 8.
Program konferencji

Konferencja naukowa: Debata wokół Jezusa z Nazaretu Benedykta XVI

Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu i Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu zapraszają na konferencję naukową „Debata wokół Jezusa z Nazaretu Benedykta XVI” do Wrocławia w dniach 11 - 12 kwietnia 2013. Termin nadsyłania propozycji tematów wystąpień: 18.01.2013.

Czytaj więcej...

Konferencja naukowa O ZASADACH WSPÓŁCZESNEJ TEOLOGII

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, WYDZIAŁ TEOLOGICZNY, ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową O ZASADACH WSPÓŁCZESNEJ TEOLOGII.

Organizowana konferencja jest zaproszeniem do wspólnej refleksji nad naturą teologii w świetle najnowszego dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej Theology today: Perspectives, Principles and Criteria.
Konferencja odbędzie się w piątek, 12 października 2012r. w siedzibie Wydziału Teologicznego ul. Wieżowa 2/4.

UPJP2 zaprasza: Królestwo Boże a Kościół

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II W Krakowie, Katedra Eklezjologii Wydziału Teologicznego, ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową Królestwo Boże a Kościół, która odbędzie się we czwartek, 8 marca A.D. 2012 (Aula Wyższego Seminarium Duchownego, Kraków, ul. Podzamcze 8). Szczegółowy program

Sympozjum: Teologia zbawczej ofiary Chrystusa

Zakład Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie zapraszają na sympozjum naukowe Teologia zbawczej ofiary Chrystusa. Możliwości i granice interpretacji. 24. listopada 2011, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Jordana 18, sala 302

Czytaj więcej...

Konferencja: Osoba i personalizm w myśli ks. prof. Czesława S. Bartnika

Katedra Personalizmu Wydziału Teologii KUL zaprasza w dniach 20-21 października na II Lubelskie Dni Personalizmu poświęcone tym razem koncepcji osoby ks. prof. Bartnika.

Czytaj więcej...

Konferencja Towarzystwa Teologów Dogmatyków: Problem teologii ponowoczesności

Informujemy, że doroczna Konferencja TTD odbędzie się w Pelplinie, w dniach 19-21 września 2011. Temat: Problem teologii ponowoczesności. Zaproszenie Ordynariusza Pelplińskiego

Czytaj więcej...

US zaprasza: Człowiek - stworzenie Boże...

Katedra Teologii Dogmatycznej US zaprasza do udziału w konferencji naukowej nt.: CZŁOWIEK - STWORZENIE BOŻE CZY WYTWÓR LUDZKI? Antropologiczne dylematy wokół wartości ludzkiego życia. Termin: 26 październik 2011. Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Papieża Pawła VI 2. Czas zgłaszania udziału do 30 czerwca 2011. Kontakt: ks. dr hab. prof US Krzysztof Wojtkiewicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WT UAM zaprasza: Maryja w dialogu ekumenicznym

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Zakład Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu zaprasza na konferencję naukową MARYJA W DIALOGU EKUMENICZNYM MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM, która odbędzie się 15 kwietnia 2011r. w siedzibie Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu (ul. Wieżowa 2/4) Aula A 1, budynek A. Szczegółowy program

WT UPJPII zaprasza: CZY EUCHARYSTIA BUDUJE KOŚCIÓŁ?

Katedra Ekumenizmu WT Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa zapraszają na konferencję ekumeniczną CZY EUCHARYSTIA BUDUJE KOŚCIÓŁ? Miejsce i rola Eucharystii w życiu Kościoła, która odbędzie się 17 marca 2011 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Auli Wyższego Seminarium Duchownego (Kraków, ul. Podzamcze 8).

Czytaj więcej...

WT UAM zaprasza: Racjonalność wiary

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Zakład Teologii Fundamentalnej I Ekumenizmu zaprasza na konferencję naukową Racjonalność wiary, która odbędzie się w dniach 20-21 maja 2011r. w siedzibie Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu (ul. Wieżowa 2/4) Aula A, budynek A. Szczegółowe informacje i program

WT UAM zaprasza: Wokół teologii ikony

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Zakład Teologii Fundamentalnej I Ekumenizmu zaprasza na konferencję naukową Wokół teologii ikony, która odbędzie się 25 lutego 2011r. w siedzibie Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu (ul. Wieżowa 2/4) Aula A 1, budynek A. Szczegółowe informacje i program

Konferencja naukowa "Teologia wobec ponowoczesnej filozofii"

Zakład Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na konferencję naukową Teologia wobec ponowoczesnej filozofii, która odbędzie się dnia 12 października 2010 roku (wtorek) w gmachu WTL UŚ w Katowicach, ul. Jordana 18. Szczegółowe informacje i program

Konferencja KNT PAN i WT UO: Tożsamość Teologii

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na Konferencję Naukową Tożsamość Teologii, która odbędzie się 17-18 listopada 2009 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (Opole, ul. Drzymały 1a).

Czytaj więcej...

Sesja TTD - Koszalin 2008

W Koszalinie, w dniach 16-19 września 2008 roku obyła się doroczna Konferencja Naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków. [file={e_BASE}request.php?7^253]Program sympozjum [/file] Fotoreportaż

Sympozjum "Teologiczne odczytywanie stworzenia" w Poznaniu

Zakład Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu zaprasza na sympozjum „Teologiczne odczytywanie stworzenia”, które odbędzie się odbędzie się 11 kwietnia 2008 r. Szczegóły dotyczące sympozjum i karta zgłoszeniowa: [file={e_BASE}request.php?5^0]sympozjum "Teologiczne odczytywanie stworzenia"[/file]

Szczecin: konferencja Joseph Ratzinger – teolog uniwersalny

Katedra Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego przy Uniwersytecie Szczecińskim organizuje ogólnopolską konferencję na temat: Joseph Ratzinger – teolog uniwersalny, dnia 21 listopada 2007 roku w gmachu Wydziału Teologicznego w Szczecinie, przy ul. Papieża Pawła VI 2.

Szczegółowy program zostanie podany wkrótce. Zapraszamy do uczestnictwa. (Jest jeszcze możliwość wygłoszenia referatu, pod warunkiem natychmiastowego zgłoszenia tematu)

Sesja TTD - Poznań 2007

W Poznaniu, w dniach 20-22 września 2007 roku obyła się doroczna Konferencja Naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków.

Szczegółowy program

Fotoreportaż z sesji

Konferencja naukowa Towarzystwa (2006) - zaproszenie

Doroczna Konferencja Naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków dobędzie się w tym roku we Wrocławiu, w dniach 20-22 września 2006.

Czytaj więcej...