50 lat dekretu Unitatis redintegratio

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
KATEDRA EKUMENIZMU
ZAPRASZAJĄ NA
OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ PT.:

„50 lat dekretu Unitatis redintegratio”

15. maja 2014 (czwartek), godz. 10:00-15:00
Warszawa, ul. Dewajtis 5, sala 043

 

PROGRAM:

 


10:00 – 10:15: Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW w Warszawie, Otwarcie konferencji.
10:15 – 10:45: Ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Hanc, Główne idee soborowego dekretu o ekumenizmie.
10:45 – 11:15: Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, Unitatis redintegratio jako dokument ekumenicznego przełomu w Kościele katolickim.
11:15 – 11:45: ks. dr Andrzej Choromański, Dekret Unitatis redintegratio w perspektywie eklezjologii soborowej.
11:45 – 12:15: Przerwa
12:15 – 12:45: Ks. prof. ChAT dr Jerzy Tofiluk, Dekret Unitatis redintegratio w ocenie teologa prawosławnego.
12:45 – 13:15: Prof. dr hab. Karol Karski, Dekret Unitatis redintegratio w ocenie teologa ewangelickiego.
13:15 – 13:45: Ks. prof. dr hab. Józef Budniak, Posoborowa recepcja dekretu Unitatis redintegratio wśród społeczności wielowyznaniowej Śląska Cieszyńskiego na przestrzeni 50. lat.
13:45 – 14:15: Wystąpienia doktorantów (10 min. każde):
Ks. mgr lic. Józef Petrynowski, Małżeństwa mieszane w dialogu międzywyznaniowym w Polsce po Soborze Watykańskim II.
Mgr lic. Agata Skotnicka, ks. mgr lic. Jan Kwiatkowski, W duchu soborowego ekumenizmu: Polsko – Niemiecka Pielgrzymka Ekumeniczna Szlakiem Ottona III Gniezno – Magdeburg.
Mgr Wiktor Szukielowicz, Sytuacja ekumeniczna na Białorusi – 50 lat po Unitatis redintegratio.
14:15 – 14:45: Dyskusja
14:45 – 15:00: Ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Perzyński, Podsumowanie i zamknięcie konferencji.