Ekumeniczna wizja Kościoła

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

INSTYTUT EKUMENIZMU

I BADAŃ NAD INTEGRACJĄ

zaprasza na sympozjum

Ekumeniczna wizja Kościoła

29 października 2014

Wydział Teologiczny UO

Opole, ul. Drzymały 1

sala 18

 

 

 

 

Program sympozjum

 

930 Otwarcie sympozjum

 

Ks. prof. dr hab. Tade­usz Dola – Dziekan Wydziału Teo­logicz­nego UO

 

945-1010Prof. dr hab. Stanisław Cele­styn Napiórkowski OFMConv (KUL) – Dekret o ekumenizmie. Owocowanie

 

1010-1035 Bp dr hab. Andrzej Czaja, prof. UOZnaki nadziei w trud­nym dziś posoborowego Kościoła

 

1035-1100 Abp prof. dr hab. Alfons Nossol (UO) – Ekumenizm imperatywem chrześcijańskiego sumienia

 

Dyskusja

 

1115-1145 Przerwa

 

1145-1210 Ks. dr hab. Przemysław Kan­tyka, prof. KULKu pojedna­niu posługiwań

 

1210-1235 Prof. dr hab. Wacław Hrynie­wicz OMI (KUL) – Troska Ko­ścioła o los stworzenia. Kryzys ekologiczny i zadania chrześci­jan

 

Dyskusja

 

1300-1430 Przerwa obiadowa

 

1430-1445 Dr hab. Leonard Górka SVD, prof. KULZaczyn nowości. Aneks do 50. rocznicy Dekretu o ekumenizmie

 

1445-1500 Ks. dr hab. Sławomir Pawłow­ski (KUL) – Zasada “hierarchii” prawd wiary we­dług papieża Franciszka

 

1500-1515 Dr Piotr Kopiec (KUL) – Cią­głość i zmiana w Kościele: chrześ­ci­jańska podróż poprzez kultury

 

1515-1530 Dr hab. Krzysztof Leśniewski, prof. KUL Wpływ ob­razów Kościoła na wrażliwość tryni­tarną chrześcijan. Doku­ment „Ku wspólnej wizji Ko­ścioła” w świe­tle eklezjologii prawosławnej

 

1530-1545 Ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła (UO) – Kościół wobec świata w świetle uzgodnienia „Ku wspól­nej wizji Kościoła”

 

1545-1600 Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glae­ser (UO) – Jedność Ko­ścioła w perspektywie doku­mentu „Ku wspólnej wizji Ko­ścioła”

 

1600-1615 Ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (UO) – Społeczne zaan­gażowanie Kościoła w świetle uzgodnienia „Ku wspólnej wizji Kościoła”

 

1615-1630 Ks. dr hab. Rajmund Porada (UO) – Kościół jako sakrament zbawienia w świetle uzgodnie­nia „Ku wspólnej wizji Ko­ścioła”

 

Dyskusja