Skarby Kościoła

INSTYTUT TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ

EKUMENII I DIALOGU

KATEDRA EKLEZJOLOGII WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

ma zaszczyt zaprosić na
OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

SKARBY KOŚCIOŁA

 
Wtorek, 24 lutego A. D. 2015
Kraków, ul. Bernardyńska 3 (aula, I p.)
 
PROGRAM
9.00 – 9.10
Otwarcie konferencji
– ks. kard. Stanisław Dziwisz, Wielki Kanclerz UP JP II
9.10 – 9.15
Wprowadzenie teologiczne
– ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, Rektor UP JP II
9.15 – 9.45
Chrystus – Bóg, jakiego nie ma w innych religiach
prof. dr hab. Ireneusz Ledwoń OFM, KUL
9.45 – 10.15
Od Dekalogu do życia „w Duchu”. Pawłowa wizja życia chrześcijanina
prof. dr hab. Waldemar Rakocy CM, KUL
10.15 – 10.45
Czego oczekuje postnowoczesne społeczeństwo od Kościoła?
prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UP JP II
10.45 – 11.15
Sakramenty – drogą życia wiecznego
ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
11.15 – 11.45
Dyskusja
11.45 – 12.10
Przerwa
(poczęstunek – parter)
12.10 – 12.40
Rodzina skarbem Kościoła
ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, UKSW
12.40 – 13.10
Parafianin – parafianka: wierzący w Chrystusa i obywatele świata
ks. dr Józef Morawa, UP JP II
13.10 – 13.40
Św. Anzelm z Canterbury: sztuka dyskursu w czasach konfrontacji
ks. prof. dr hab. Jacek Kempa, UŚ
13.40 – 14.00
Dyskusja
14.00 – 14.15
Podsumowanie
dr Marek P. Chojnacki OCist, UP JP