Kościół i pokój

KATEDRA EKLEZJOLOGII WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

KOMITET NAUK TEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

mają zaszczyt zaprosić na

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

KOŚCIÓŁ I POKÓJ

4 lutego (czwartek) – 5 lutego (piątek) 2016 r.

Rzym, Vicolo Doria 2 (piazza Venezia)

.

PROGRAM czwartek (4 II)

9:00: – 9:05 Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Piotr Salwa, dyrektor Stacji Naukowej PAN w Rzymie

9:05 – 9:20 Theologische Einführung – ks. kard. Gerhard Ludwig Müller, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary

9:20 – 9:50 Błogosławieństwo dla czyniących pokój

Prof. dr hab. Andrzej Gieniusz CR, Urbanianum Rzym

9:50 – 10:20 Ojcowie greccy o żołnierzach, służbie wojskowej i wojnie

Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur, KUL

10:20 – 10:50 Ideał żołnierza i mnicha w średniowiecznym monastycyzmie

Dr Marek P. Chojnacki OCist, UP JP II w Krakowie

10:50 – 11:20 Przerwa (kawa / poczęstunek)

11:20 – 11:50 Spory doktrynalne w nauczaniu Sługi Bożego Stanisława kard. Hozjusza

Ks. prof. dr hab. Stanisław Kozakiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

11:50 – 12:20 Rozumienie wojny w źródłowych tekstach islamu

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak, UJ / UP JP II

12:20 – 13:00 Dyskusja

PROGRAM piątek (5 II)

9:00 – 9:30 Walka w Kościele

Prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UP JP II Kraków

9:30 – 10:00 Chrześcijańskie Kościoły i teologowie

krajów języka niemieckiego w czasie II wojny światowej

Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa, UKSW Warszawa

10:00 – 10:30 Kościół w Polsce wobec zła wojny w XX wieku.

Aspekt teologiczno-fundamentalny

Ks. dr Józef Morawa, UP JP II w Krakowie

10:30 – 11:00 Przerwa (kawa / poczęstunek)

11:00 – 11:30 Architectura militans zakonów rycerskich i mniszych

na ziemiach polskich w XIII i XIV w.

Ks. dr hab. Dariusz Tabor, prof. UP JP II, Kraków

 

11:30 – 12:00 Pokój w tradycji franciszkańskiej

Prof. dr hab. Paweł Warchoł OFM conv., PWT Warszawa

12:00 – 12:40 Dyskusja. Podsumowanie