Miłosierdzie, Kościół, Maryja

Miłosierdzie, Kościół, Maryja

Międzynarodowa konferencja naukowa
w hołdzie o. prof. Zachariaszowi Jabłońskiemu OSPPE
człowiekowi Kościoła, oddanemu Maryi

plakat-konf