Zjazd TTD w Lublinie

P.T. Członkowie Towarzystwa Teologów Dogmatyków


W imieniu organizatorów tegorocznego zjazdu Towarzystwa Teologów Dogmatyków, który odbędzie się we wrześniu w Lublinie, uprzejmie proszę o przesłanie do 25 lutego br. poniższej Karty Zgłoszenia (zgodnie z załączonymi wskazówkami) w celu dokonania wstępnej rezerwacji miejsc hotelowych. Zaproszenie wraz ze szczegółowymi informacjami nt. konferencji będą przesłane w późniejszym terminie.


Z wyrazami należnego szacunku
ks. Grzegorz Barth

Karta Zgłoszenia