Sympozjum "Teologiczne odczytywanie stworzenia" w Poznaniu

Zakład Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu zaprasza na sympozjum „Teologiczne odczytywanie stworzenia”, które odbędzie się odbędzie się 11 kwietnia 2008 r. Szczegóły dotyczące sympozjum i karta zgłoszeniowa: [file={e_BASE}request.php?5^0]sympozjum "Teologiczne odczytywanie stworzenia"[/file]