Konferencja KNT PAN i WT UO: Tożsamość Teologii

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na Konferencję Naukową Tożsamość Teologii, która odbędzie się 17-18 listopada 2009 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (Opole, ul. Drzymały 1a).

Propozycja zorganizowania sesji naukowej na temat tożsamości teologii pojawiała się na ostatnim posiedzeniu Komitetu Nauk Teologicznych PAN-u w wyniku dyskusji nad relacją teologii do innych nauk, zwłaszcza nauk humanistycznych, oraz pytaniem o możliwość uprawiania tzw. teologii ponadkonfesyjnej bądź pozakonfesyjnej. Organizatorzy zapraszają do zgłaszania tematów wykładów, które będą mogły być wygłoszone i opublikowane w przygotowywanych materiałach konferencyjnych. W planowanej publikacji zmieszczą się też opracowania, które nie będą przedstawione na konferencji, ale związane są z jej tematyką. Teksty należy nadsyłać do końca maja 2009 r. na adres ks. Tadeusz Dola, ul. Drzymały 1a, 45-032 Opole; tel. 077 44 12 801; e-mail: tadeusz.dola @ uni.opole.pl