Konferencja naukowa PACEM IN TERRIS

Serdecznie zapraszam na konferencję naukową w 50-lecie ogłoszenia encykliki Jana XXIII Pacem in terris.
ks. Robert Ptak SCJ

 

Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów
Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT

zapraszają na konferencję naukową
PACEM IN TERRIS
50-lecie encykliki Jana XXIII o pokoju

11.04. 2013 r., czwartek Kraków, ul. Saska 2c – Domus Mater

PROGRAM

9:00 – Otwarcie konferencji – ks. mgr lic. Grzegorz Piątek SCJ (DPiP)

SESJA I - Przewodniczący: ks. prof. Bronisław Mierzwiński

9:10 – 9:30 Pacem in terris – Magna charta pokoju
ks. mgr Janusz Burkat SCJ, UKSW
9:30 – 9:50 Antropologiczno-aksjologiczny wymiar encykliki Pacem in terris
dr Ryszard A. Podgórski, UWM
9:50 – 10:10 Pokój dobrem wspólnym ludzkości
ks. prof. Władysław Majkowski SCJ – UKSW, WSM Księży Sercanów
10:10 – 10:30 Pokój w nauczaniu św. Pawła
ks. prof. Stanisław Hałas SCJ, UJPP II, WSM Księży Sercanów
10:30 – 10:50 Ład moralny a pokój światowy
ks. prof. Witold Kawecki CSsR, UKSW

10:50 – 11:10 Dyskusja
11:10 – 11:30 Przerwa na kawę

SESJA II - Przewodniczący: ks. prof. Stanisław Hałas SCJ

11:30 – 11:50 Środki masowego przekazu a pokój światowy
prof. Krystyna Czuba, UKSW
11:50 – 12:10 Rola katechezy w wychowaniu do pokoju
ks. prof. Andrzej Offmański, US
12:10 – 12:30 Duszpasterstwo parafialne w służbie pokoju
ks. prof. Józef Wroceński SCJ, UKSW, WSM Księży Sercanów
12:30 – 12:50 Pojednanie między narodami warunkiem i owocem pokoju
Ks. prof. Bronisław Mierzwiński, UKSW
12:50 – 13:10 Polska pomoc humanitarna w misjach pokojowych i stabilizacyjnych Wojska Polskiego
ks. komandor prof. Leon Szot, UKSW

13:10 – 13:30 – Dyskusja, słowo ks. kard. Stanisława Nagiego SCJ
Zakończenie – ks. prof. Władysław Majkowski SCJ

Konferencja ma charakter otwarty.
W celach lepszej organizacji prosimy o zgłoszenie swojego udziału na adres: www.duszpasterstwotalent.pl

[Nadesłane przez R. Ptak]