Konferencja "Kościół jest piękny"

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
Katedra Eklezjologii Wydziału Teologicznego

oraz

KOMITET NAUK TEOLOGICZNYCH PAN
przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim
mają zaszczyt zaprosić na

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
KOŚCIÓŁ JEST PIĘKNY

Czwartek, 27 lutego A.D. 2014
Aula Wyższego Seminarium Duchownego, Kraków, ul. Podzamcze 8

PROGRAM


9:00 – 9:10 Otwarcie konferencji – ks. kard. Stanisław Dziwisz, Wielki Kanclerz UP JP II

9:10 – 9:20 Wprowadzenie teologiczne – ks. dr hab. Wojciech Zyzak, prof. UP JP II, dziekan WT

9:20 – 9:50 Ukryte i jawne piękno Kościoła
prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UP JP II

9:50 – 10:20 Piękno tajemnicy Wcielenia na obliczu Kościoła
ks. dr Józef Morawa, UP JP II

10:20 – 10:50 Nie tylko piękne katedry. Średniowieczna myśl o Kościele
dr Marek P. Chojnacki OCist., UP JP II

10:50 – 11:20 Piękno pluralizmu Kościołów Wschodnich
ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak, UJ

11:20 – 11:45 Przerwa – seminaryjny refektarz

11:45 – 12:15 Liturgia musi być piękna. Kościoły Wschodu i Zachodu
ks. dr hab. Przemysław Nowakowski, prof. UP JP II

12:15 – 12:45 Mądrość katolickiej edukacji
ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś

12:45 – 13:15 Estetyka i transcendencja chrześcijańskiej kultury
ks. dr hab. Dariusz Tabor CR, UP JP II

13:15 – 13:45 Dyskusja

13:45 – 14:00 Podsumowanie – dr Marek P. Chojnacki OCist.