Dogmatycy Polscy

Dogmatycy Polscy w strukturach uczelnianych

stan na wrzesień 2014

 

KUL JP II  Wydział Teologii world link 16

Instytut Teologii Dogmatycznej  

Dyrektor - ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL

Katedra Historii Dogmatów i Teologii Historycznej 

Kierownik - ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź  

- ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL

- ks. dr Sławomir Kunka, adiunkt

Katedra Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego  

Kierownik - ks. dr hab. Krzysztof Guzowski, prof. KUL  

- ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL

- ks. dr hab. Grzegorz Barth, adiunkt

Katedra Pneumatologii, Eklezjologii i Mariologii 

Kierownik: - ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL

- ks. dr hab. Leon Siwecki, prof. KUL

- ks. dr hab Antoni Nadbrzeżny, adiunkt

Instytut Ekumeniczny 

Dyrektor - ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC 

Katedra Teologii Prawosławnej

- ks. dr hab. Marek Jagodziński, adiunkt 

- ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC, adiunkt 

Katedra Teologii Protestanckiej

Kierownik:  ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL 

 

UKSW Warszawa  Wydział Teologiczny 

Sekcja Teologii Dogmatycznej

Kierownik – ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski

Katedra Teologii Dogmatycznej

Kierownik – o. prof. dr hab. Jacek Salij

- ks. dr hab. Tomasz Stępień

- ks. dr Grzegorz Bachanek

Katedra Teologii Pozytywnej

Kierownik – ks. dr hab. Marian Kowalczyk, prof. UKSW

- ks. dr hab. Andrzej Perzyński

- ks. dr Teofil Siudy

Katedra Historii Dogmatów

Kierownik – ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak

Katedra Teologii Współczesnej

Kierownik – ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski

- ks. dr hab. Czesław Parzyszek SAC

- ks. dr Jarosław Babiński

Katedra Mariologii

Kierownik – ks. dr hab. Grzegorz Bartosik

Sekcja Teologii Ekumenicznej

Katedra Ekumenizmu

Kierownik – ks. dr hab. Wojciech Hanc, prof. UKSW

- bp dr hab. Tadeusz Pikus, prof. UKSW

- ks. dr Janusz Aptacy

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  

Specjalizacja Teologii Dogmatycznej

Katedra Historii Dogmatu

Kierownik – ks. dr hab. Arkadiusz Baron

- s. dr Sylwia Kaczmarek

Katedra Teologii Dogmatycznej I

Kierownik – ks. dr hab. Jan D. Szczurek, prof. PAT

- ks. dr Paweł Holc

Katedra Antropologii Teologicznej

Kierownik – o. dr hab. Jarosław Kupczak OP

- ks. dr Robert Woźniak

Katedra Mariologii

Kierownik – ks. dr hab. Wojciech Życiński, prof. PAT

- ks. dr Szymon Dżyżdżyk

- ks. dr Marek Gilski

- ks. dr Henryk R. Kośla

Katedra Ekumenizmu

Kierownik – o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas

- ks. dr Tadeusz Kałużny

 

Sekcja w Tarnowie

Katedra Dogmatyki

Kierownik – ks. dr hab. Janusz Królikowski

- ks. dr Robert Biel

- ks. dr Krzysztof Czermak

- ks. dr Wojciech Ganda

 

PWT Wrocław  

Instytut Teologii Systematycznej

I Katedra Teologii Dogmatycznej

Kierownik – ks. prof. dr hab. Roman E. Rogowski

- ks. dr hab. Andrzej Małachowski

- ks. dr Andrzej Jarosiewicz

- ks. dr Jacek Froniewski

II Katedra Teologii Dogmatycznej

Kierownik – ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek

- ks. dr Adam Lasek

- ks. dr Jarosław Lipniak

Katedra Eklezjologii i Sakramentologii

Kierownik – ks. prof. dr hab. Piotr Liszka

Katedra Historii Dogmatów

Kierownik – ks. prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wołyniec

- ks. dr Mieczysław Kinaszczuk

 

PWT Warszawa – Sekcja Św. Andrzeja Boboli (Bobolanum)  

Katedra Teologii Systematycznej

Kierownik – ks. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ

- ks. dr Tomasz Ludwisiak SJ

- ks. dr Marek Blaza SJ

Katedra Teologii Fundamentalnej

Kierownik – ks. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ

- ks. dr hab. Daiusz Gardocki SJ

Katedra Antropologii Teologicznej

Kierownik ks. prof. dr hab. Jacek Bolewski SJ

- ks. dr Dariusz Kowalczyk SJ

- ks. mgr Jacek Wróbel SJ

 

UAM Poznań  Wydział Teologiczny 

Zakład Teologii Dogmatycznej

Kierownik – ks. dr hab. Maek Pyc, prof. UAM

- p. dr Elżbieta Adamiak

- ks. dr Grzegorz Iwański

- ks. dr Tadeusz Karkosz

- ks. dr Antoni Klupczyński

- ks. dr Krzysztof Michalczak

- ks. dr Robert Pisula

- ks. dr Adam Wojtczak

- ks. dr Marian Antoniewicz

 

UO Opole  Wydział Teologiczny  

Katedra Teologii Dogmatycznej

Kierownik – ks. dr hab. Bonawentura Smolka, prof. UO

- ks. dr Albert Glaeser

- ks. dr Gerhard Strzeduła

Katedra Teologii Kościołów Poreformacyjnych

Kierownik – ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła

- ks. dr Rajmund Porada

 

UWM Olsztyn  Wydział Teologiczny 

Zakład Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej

Kierownik – dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

- ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty

- ks. dr hab. Stanisław Kozakiewicz

- ks. dr hab. Marek Żmudziński

- dr Maria Piechocka-Kłos

- mgr Piotr Chojnowski

 

UŚ Katowice   Wydział Teologiczny 

Zakład Teologii Dogmatycznej  

Kierownik – ks. prof. dr hab. Jan Słomka  

- ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik 

- ks. dr hab. Jacek Kempa  

- ks. dr Grzegorz Kucza  

- ks. dr Przemysław Sawa 

- mgr lic. kan. Anna Maliszewska 

 

UMK Toruń Wydział Teologii 

Katedra Teologii Dogmatycznej i Ekumenizmu

Kierownik – ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki

- ks. dr Krzysztof Kamiński

- ks. dr Roman Małecki

 

USZ Szczecin  Wydział Teologiczny 

Katedra Teologii Dogmatycznej  

Kierownik – ks. dr hab. Krzysztof Wojtkiewicz, prof. US 

- ks. dr hab Janusz Bujak, prof. US – adiunkt z habilitacją

- ks. dr hab. Jan Radkiewicz – adiunkt z habilitacją

- ks. dr Eligiusz Piotrowski – adiunkt

 

Uniwersytet w Białymstoku  

Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej  

Kierownik – ks. dr Andrzej Proniewski 

- ks. dr Tadeusz Kasabuła

 

Wyższy Instytut Nauk Religijnych w L’Aquila (afiliacja – Lateranum  ) 

- ks. dr Wiesław Dąbrowski

 

 

Wyższe Seminaria Duchowne

 

WSD w Radomiu  

- ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa

- ks. dr hab. Marek Jagodziński

- ks. dr Maciej Korczyński

 

WSD w Tarnowie  

- ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. PAT

- ks. dr hab. Henryk Szmulewicz, prof. PAT

- ks. dr Wojciech Gałda

- ks. dr Czesław Noworolnik

 

WSD w Drohiczynie  

- ks. dr Stanisław Ulaczyk

- ks. dr Jarosław Rzymski

 

WSD w Sandomierzu  

- ks. dr hab. Leon Siwecki, prof. KUL

- ks. dr Kazimierz Skawiński

- ks. dr Rafał Kułaga

 

AWSD w Częstochowie  

- ks. dr Jerzy Bielecki

- ks. dr Jarosław Grabowski

- ks. dr Jan Koclęga

- ks. dr Włodzimierz Kowalik

- ks. dr Teofil Siudy

 

WSD w Rzeszowie  

- ks. biskup dr Edward Białogłowski

- ks. dr Paweł Pietrusiak

- ks. dr Jerzy Buczek

 

WSD w Opolu  

o. dr hab. Bonawentura Smolka

ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki

ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła

 

WSD w Elblągu  

ks. dr Wojciech Borowski

ks. dr Andrzej Kilanowski

 

WSD w Pelplinie  

- ks. dr Jarosław Babiński

- ks. dr Janusz Chyła

- ks. dr Antoni Dunajski

- ks. dr Krzysztof Gąsecki

- ks. dr Sławomir Kunka

- ks. dr Krzysztof Różański

 

MWSD w Warszawie  

ks. infułat dr Andrzej Santorski

ks. dr Janusz Strojny

ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak

ks. dr Krzysztof Szwarc

 

WSD w Legnicy  

- ks. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF

- ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek

- ks. dr Andrzej Jarosiewicz

- ks. dr Adam Lasek

- ks. dr Krzysztof Wiśniewski

 

WSD w Sosnowcu  

ks. dr Paweł Holc CM

ks. dr Szymon Drzyżdżyk

ks. dr Marek Gilski

o. dr Henryk Romuald Kośla OFM

ks. dr Robert Woźniak

 

WSD w Łomży  

- ks. dr hab. Mieczysław Ozorowski, prof. UKSW

- ks. dr hab. Marek Skierkowski, prof UKSW

- ks. dr Wojciech Nowacki

- ks. dr Cezary Naumowicz

- ks. Andrzej Choromański

 

AWSD w Białymstoku  

- ks. dr Jerzy Lachowicz, Prof. AWSD

- ks. dr Andrzej Proniewski

 

WSD w Ełku 

- ks. dr Wojciech Serowik

- ks. dr Karol Sokołowski

  

Zakonne Wyższe Seminaria Duchowne

 

WSD Karmelitów Bosych w Krakowie  

ks. dr Józef Morawa

o. dr. Marcin Rybicki

 

Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów w Bagnie k. Wrocławia 

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek,

ks. dr Dariusz Zielonka SDS

 

WSD Franciszkanów Katowice Panewniki

- o. dr Boguchwał Orczyk

- o. dr Wit Chlondowski

- ks. dr Marek Spyra

 

WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie 

ks. dr hab. prof. PAT Wojciech Życiński SB

ks. prof. dr hab. Tadeusz Łukaszuk SPPE

ks. dr Dariusz Kozłowski SDB

ks. dr Marek Chrzan SDB

ks. mgr lic. Paweł Barylak SDB

 

Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim 

ks. dr Dariusz Kaliński

ks. dr Adam Bajorski MSF

  

Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach 

- ks. dr hab. Tadeusz KAŁUŻNY SCJ

- ks. dr Robert Ptak, SCJ

 

Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie 

- o. prof. dr hab. Jacek Salij OP

- o. dr Michal Paluch OP

- o. dr Mateusz Przanowski OP

- o. Janusz Pyda 

- ks. dr hab Bogusław Kochaniewicz, prof. UAM

- ks. dr hab. Grzegorz Strzelczyk

 

Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów

o. prof. dr hab. Tadeusz D. Łukaszuk

o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski

 

WSD Franciszkanów Wronki

o. dr Franciszek Krzysztof Chodkowski OFM

ks. dr Andrzej Suchorski

o. lic. Aleksander Eugeniusz Kwaśny OFM

 

WSD Kapucynów - Prowincji Krakowskiej 

- br. dr Tomasz Żak OFMCap

- br. dr Mariusz Kaczmarski OFMCap

 

WSD Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

- o. dr Marek Blaza SJ

- o. dr hab. Dariusz Gardocki SJ, prof. PWTW

- ks. dr Grzegorz Iwiński

- ks. dr Dariusz Kaliński

- o. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, prof. PWTW

- o. dr hab. Adam Wojtczak OMI