Dogmatyka katolicka

Dogmatyka katolicka

dogmatyka mullerGerhard Ludwig Müller

Dogmatyka jako naukowy, pełny i systematyczny opis prawd wiary jest podstawą wszystkich dyscyplin teologicznych. Jej poznanie ma zasadnicze znaczenie dla wiedzy, formacji i praktyki katolików. Jest nie tylko pożyteczne, ale wręcz nieodzowne dla osoby wierzącej.

Kardynał Müller uprawia podstawowy nurt teologii klasycznej, wolny od relatywizacji i naleciałości ponowoczesnych i liberalnych. W zaciekłych sporach współczesnych między teologią "nowoczesną" a klasyczną unika jednostronności i redukcjonizmu, jego wykład jest nowoczesny, a jednocześnie kontynuuje naukę czystą ortodoksyjnie. Dogmatyka katolicka, podobnie jak cała twórczość teologiczna kardynała Müllera, tchnie duchem Chrystusowym, duchem Kościoła i duchem człowieka. Tchnie prawdziwością, realizmem, ewangelicznością i obecnością Pana, mocą słowa twórczego, dociekliwością i jasnością myśli, bezbłędną prawowiernością, a także szacunkiem dla odmiennych opinii. Książka będzie służyć każdemu, kto zechce poznać istotę katolickiej myśli teologicznej i religijnej.
Na podstawie Wprowadzenia do wydania polskiego

Wydawnictwo WAM

 

Współczesny Kościół i ponowoczesny świat

Współczesny Kościół i ponowoczesny świat

Andrzej Napiórkowski OSPPEnapiorkowski kosciol

O. prof. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE ma ugruntowane miejsce w polskiej teologii systematycznej. Jego bogata, wielowątkowa twórczość jest dobrze znana szerokim kręgom czytelników interesujących się zwłaszcza eklezjologią, tak fundamentalną jak i systematyczną, oraz ekumenizmem. Jego obfity dorobek naukowy stale się powiększa, autor bowiem ciągle tworzy, szuka, pogłębia, na wzór Hansa Ursa von Balthasara powracając do podejmowanych już wątków czy tematów, ale już z nieco innej perspektywy. Tak tworzy się znaczące, doniosłe opus.

Problematyka książki Współczesny Kościół i ponowoczesny świat jest obfita, wielokierunkowa i misternie skonstruowana. To owoc wieloletnich, pogłębionych studiów nad Kościołem, jego istotą, historią, dniem dzisiejszym i przyszłością. Daje się odczuć prawdziwą kompetencję Autora, znajomość rzeczy, erudycję i głębokie umiłowanie Kościoła. Każde niemal zagadnienie otrzymuje tutaj swoje historyczne uzasadnienie, zostaje osadzone w kontekście, wyjaśnione i przybliżone. Wielkim walorem książki jest jej język: prosty, przystępny, a zarazem precyzyjny i informatywny. Autor wciąga czytelnika w intelektualną przygodę, w odkrywanie uroku Kościoła, sam zafascynowany misterium Ecclesiae – potrafi tą fascynacją podzielić się z odbiorcą swojego tekstu, który staje się tekstem totalnym, formującym, angażującym i wyzwalającym do umiłowania Ciała Chrystusa. Wszystko to sprawia, że książka o. prof. dr hab. Andrzeja Napiórkowskiego OSPPE to cenna pozycja teologiczna i doniosłe wydarzenie w polskiej teologii.

ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa
Prezes Polskich Dogmatyków

Wydawnictwo UPJPII

Horyzonty ostateczne

Horyzonty ostateczne

20150716122026 okladka Horyzonty Salij 500Jacek Salij OP

Ojciec Jacek Salij od lat odpowiada ludziom – i tym głęboko zaangażowanym, i tym błądzącym po obrzeżach Kościoła – na pytania dotyczące wiary. Nie ucieka od tematów drażliwych i zaraża nadzieją na dobre rozwiązanie nawet trudnych spraw.

Czy w życiu wiecznym odnajdziemy naszych bliskich? • Żyjemy w czasach ostatecznych! • Piekło zaczyna się już teraz • Czy zmarli bez sakramentów będą zbawieni? • Tajemnica przebóstwienia człowieka itp.

Wydawnictwo W drodze

Zrozumieć wiarę

Zrozumieć wiarę. Niecodzienne rozmowy z Bogiem

Robert M. Rynkowskizrozumiec wi

Rozważania Roberta Rynkowskiego przenika pulsująca autentycznym, a przy tym subtelnym dramatyzmem spolaryzowana narracja o pragnieniu człowieka szukającego Boga i o "ukrywającym się" Bogu poszukującym człowieka.
Albert Gorzkowski

Ta książka to zarówno krótkie wprowadzenie do dogmatyki, jak i przewodnik życia duchowego. Teologia rozumiana jako bosko-ludzki dialog oraz egzystencjalny charakter prawd wiary to dwa przekonania, które przenikają Zrozumieć wiarę i sprawiają, że staje się ona obowiązkową lekturą dla wszystkich, których fascynuje teologia.
ks. Robert J. Woźniak

Wydawnictwo WAM

Księgarnia Bonito

Elementarz katolika

Elementarz katolika

Sławomir Zatwardnicki

elementarz-katolika-okladka-1-358x575

Co tak naprawdę wyznaje tzw. niedzielny katolik?

Elementarz katolika to ilustrowane i pogłębione kompendium wiedzy o fundamentalnych prawdach wiary, zawartych w Credo i obowiązujących chrześcijanina na każdym etapie życia. Zawsze służących zbawieniu.

» Czy warto jeszcze wierzyć w Stworzyciela?

» Co kryje się w tajemniczym sformułowaniu „zstąpił do piekieł”?

» Dlaczego cierpimy z powodu upadku Adama i Ewy?

» Jak pogodzić wszechmoc i dobroć Boga z istnieniem zła?

» Co zabrać ze sobą na Sąd Ostateczny?

Skarbnica wiedzy, błyskotliwych cytatów i trafionych w punkt argumentów. Warto mieć Elementarz pod ręką.

To książka ważna i pożyteczna. Wpisuje się w ponad stuletnia tradycje powracania do fundamentalnych twierdzeń chrześcijaństwa w epoce zaniku wiary i zwątpienia w gwarancje prawdy. Czynili to wielcy teologowie i pasterze XX wieku: Romano Guardini, Karl Adam, Joseph Ratzinger, Bruno Forte, Christoph Schönborn, Jan Paweł II. W tę potrzebę i tradycję wpisuje się teraz polski teolog i publicysta Sławomir Zatwardnicki. I czyni to z pasją człowieka wierzącego i kompetentnego.

— ks. dr hab. Robert Skrzypczak
wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym i w seminarium duchownym w Warszawie.

Antropologia komunijna

Antropologia komunijna

ks. Marek Jagodzińskiantropologia jagodzinski

Spis treści

Wstęp
1. Co znaczy pojęcie "komunia"?
2. Komunijny wymiar stworzenia człowieka
3. Komunijny wymiar osoby ludzkiej
4. Komunijny wymiar integralności człowieka
5. Komunijny aspekt wymiaru płciowego człowieka
6. Komunijny aspekt wymiaru społecznego człowieka
7. Komunijny wymiar transcendentalnej otwartości człowieka
8. Komunijne wymiary grzechu i zbawienia człowieka
9. Człowiek w komunii Kościoła
10. Człowiek w komunii eschatologicznej

Wydawnictwo KUL

Teologia - po co to komu?

Teologia - po co to komu?

Robert M. Rynkowski

teologia-po-co-to-komu-minibookMinibook Roberta Rynkowskiego jest próbą odpowiedzi na szereg pytań związanych z teologią. Czy teologia jest potrzebna osobom wierzącym? A może wręcz przeciwnie – to niewierzący powinni uczyć się teologii? Czy wierzący (lub niewierzący) powinni w ogóle zastanawiać się nad tym, co o sądzono np. o zbawieniu? Czy teolog zostanie zbawiony wcześniej / lepiej niż „prosta baba”? Kto w konsekwencji powinien być teologiem? Czy osoby odpowiedzialne za kształt wiary?

Woblink

Czy Jezus mógł się przeziębić?

Czy Jezus mógł się przeziębić? Rozmowy o człowieczństwie Boga

Dariusz Kowalczyk SJ, Tomasz Rowińskiczy jezus mogl

Czy Jezus mógł się przeziębić?
Czy śmiał się i płakał?
Czy był wybitnym cieślą?
Czy był przystojny?

To pytania o człowieczeństwo i cielesność Jezusa, których czasem, jak się nam zdaje, nie wypada zadawać. Co ciekawe, pytania takie nie były obce ani Ojcom Kościoła, ani średniowiecznym scholastykom. Dopiero w późniejszych epokach obraz Jezusa stopniowo odrywał się od Jego cielesności, przez co Chrystus bardziej zaczął przypominać ideę niż żywego człowieka - wcielonego Syna Bożego.

Autorzy książki odważnie przyglądają się różnym wymiarom ziemskiego życia Jezusa, by w przystępny sposób przybliżyć tajemnicę człowieczeństwa Boga.

http://katalog.wydawnictwowam.pl/?Page=opis&Id=72274

Wiara rodzi się w dialogu

wiara rodzi dialogu

Wiara rodzi się w dialogu

ks. Wacław Hryniewicz OMI (pod redakcją Roberta M. Rynkowskiego)

Życie człowieka wierzącego to ciągły dialog z Bogiem i z innymi ludźmi. Bóg wybrał dialog z człowiekiem jako zbawczą drogę docierania do ludzkiej wolności. Dla chrześcijanina sam Chrystus jest największą inspiracją do kształtowania w sobie postawy dialogu w relacji z drugą osobą.

Dlatego warto wsłuchiwać się w to, co o wierze mają do powiedzenia inni, również ci, którzy wywodzą się z innych wyznań i tradycji. Możemy uczyć się jedni od drugich, jak lepiej rozumieć sens tego, w co wierzymy, jak wyjść poza schematy w myśleniu i jak odkrywać zupełnie nowe znaczenia w pozornie dobrze znanych prawdach.

Jeden z najwybitniejszych polskich teologów zachęca do formułowania własnych wątpliwości w wierze i zadawania Bogu trudnych pytań. Sam Autor nie boi się ich wcale i z zaangażowaniem o nich dyskutuje.

Nowa książka ks. Wacława Hryniewicza wyrasta z wyjątkowego w polskiej teologii wydarzenia - debaty internetowej jednego najoryginalniejszych polskich myślicieli religijnych z internautami.

Wydawnictwo WAM

 

Joseph Ratzinger - Opera Omnia t.10

31 marca 2014 w KUL odbyła się w KUL prezentacja kolejnego tomu

Opera Omnia Josepha Ratzingera, t. 10; 
Zmartwychwstanie i życie wieczne.

   

 

„Jeśli wszelka miłość pragnie wieczności -
to Boża miłość nie tylko jej pragnie, ale ją sprawia i nią jest.”

To wspaniałe motto streszcza wyjątkowe dzieło Josepha Ratzingera o eschatologii, która dotyczy każdego człowieka, a konkretnie jego bytowania po śmierci ciała. Nie można przejść wobec tej rzeczywistości obojętnie!

Tom 10 Opera Omnia Josepha Ratzingera - Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei (Lublin 2014, ss. 728) - to wybitne dzieło naukowe, a zarazem praktyczne kompendium wiedzy na temat istotnych prawd wiary chrześcijańskiej, tj. sensu chrześcijańskiej śmierci, będącej początkiem nieskończonego życia z Trójjedynym Bogiem. Jest to ważna lektura dla każdego myślącego człowieka, bowiem problematyka eschatologiczna, czyli kwestia przyszłości człowieka po śmierci ciała, dotyczy wszystkich, wierzących i niewierzących. Każdy człowiek, żyjący w konkretnej historii, żywi przecież nadzieję na spełnienie darowanego mu przez Boga życia. Jedni widzą je jako finalny etap osobistej historii zbawienia i mają nadzieję na spełnienie w Jezusie Chrystusie jako Eschatosie, drudzy poszukują jeszcze sensu w eschatonie, który już teraz otwiera się przed nimi na swój sposób.

Czytaj więcej...

Żyć Myśleć Wierzyć

Przedstawiony tekst dotyczy niektórych myśli, marzeń i decyzji Ks. Prof. Czesława Stanisława Bartnika, teologa i filozofa, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego personalizmu. Z jego licznych pism dowiadujemy się, że i człowiek jest osobą, i Polak jest osobą, który swoje doświadczenie bycia w świecie i w sobie wielokrotnie tracił i odnawiał jako mieszkaniec żyjący na obrzeżach Europy, na obrzeżach myśli i niekiedy na obrzeżach wiary. Ks. Profesor należy do elitarnego kręgu chrześcijańskich mędrców, których Opatrzność Boża dała nam na trudne czasy, gdy Polska w XX wieku wychodziła zdruzgotana fizycznie i duchowo z totalitarnych eksperymentów antropologicznych i politycznych, z wojennej katastrofy myślenia na gościńce wiary, która umacnia ofiary politycznych obłędów, słowem Boga.

Ten zbiór tekstów pokazuje wysiłki jednego człowieka. To on podjął się naprawy sumienia i działania narodu złamanego przez rozmaite totalitaryzmy intelektualne i militarne, to on znalazł język wolności i miłości omijający wroga i leczący rany wynikłe z okresów systemowego milczenia na temat prawdy. Znalazł jej miejsce w teologii i antropologii, w tych dwu obszarach, które nie podlegają nigdy definitywnej destrukcji w przestrzeniach, gdzie Bóg spotyka człowieka i człowiek spotyka Boga. Miejscem lingwistycznym, słowem Boga, które ratuje polskie i europejskie ofiary totalitaryzmu, jest od wieków słowo Osoba (Persona).

(Ze Wstępu)

Czytaj więcej...

Opera Omnia Josepha Ratzingera

Ks. prof. Krzysztof Góźdź, redaktor edycji polskiej, zaprasza na stronę internetową www.kul.pl/operaomnia, na której znajdują się wszystkie bieżące informacje dotyczące tego wielkiego projektu.

Każdy jest teologiem.

Każdy jest teologiem. Nieakademicki wstęp do teologii

Robert M. Rynkowski

"Każdy, kto kocha Boga, jest przynaglony, by stać się w pewnym sensie teologiem".

Benedykt XVI

Książka dla tych, którzy teologią zajmują się od lat - by zachęcić ich do postawienia sobie na nowo pytania: jak uprawiać teologię? Jest też dla tych, którzy zaczynają przygodę z teologią - by chcieli i potrafili uprawiać teologię, nie dla zdobywania kolejnych stopni kariery naukowej. Książka ta jest też dla tych, którzy zastanawiają się nad swoją wiarą, żyją modlitwą - by uwierzyli w to, że również oni są teologami.

 

Wydawnictwo WAM 

Publikacja TTD: Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia

Informujemy, iż w ukazała się publikacja materiałów z zeszłorocznego sympozjum TTD: "Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia". Książka będzie dostępna na spotkaniu TTD w Poznaniu (16.09.2010).

Ukazał się Leksykon polskich dogmatyków

Z przyjemnością informujemy, iż ukazał się Leksykon polskich dogmatyków XX i XIX wieku pod redakcją ks. prof. Krzysztofa Góździa (Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 426). Przewidziana została odpowiednia zniżka dla członków TTD. Leksykon można zakupić za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa KUL.

Nowe wydanie Breviarium fidei

Informujemy, iż ukazało się nowe wydanie Breviarium fidei (Poznań 2007). Załączamy list ks. Ignacego Bokwy prezentujący publikację...

Czytaj więcej...

Elektroniczna wersja książki Perspektywy Polskiej Teologii

Z przyjemnością donoszę o udostępnieniu elektronicznej wersji (format .pdf) książki Perspektywy Polskiej Teologii wydanej przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu i dokumentującej wrocławską sesję TTD z 2006 roku.