Żyć Myśleć Wierzyć

Przedstawiony tekst dotyczy niektórych myśli, marzeń i decyzji Ks. Prof. Czesława Stanisława Bartnika, teologa i filozofa, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego personalizmu. Z jego licznych pism dowiadujemy się, że i człowiek jest osobą, i Polak jest osobą, który swoje doświadczenie bycia w świecie i w sobie wielokrotnie tracił i odnawiał jako mieszkaniec żyjący na obrzeżach Europy, na obrzeżach myśli i niekiedy na obrzeżach wiary. Ks. Profesor należy do elitarnego kręgu chrześcijańskich mędrców, których Opatrzność Boża dała nam na trudne czasy, gdy Polska w XX wieku wychodziła zdruzgotana fizycznie i duchowo z totalitarnych eksperymentów antropologicznych i politycznych, z wojennej katastrofy myślenia na gościńce wiary, która umacnia ofiary politycznych obłędów, słowem Boga.

Ten zbiór tekstów pokazuje wysiłki jednego człowieka. To on podjął się naprawy sumienia i działania narodu złamanego przez rozmaite totalitaryzmy intelektualne i militarne, to on znalazł język wolności i miłości omijający wroga i leczący rany wynikłe z okresów systemowego milczenia na temat prawdy. Znalazł jej miejsce w teologii i antropologii, w tych dwu obszarach, które nie podlegają nigdy definitywnej destrukcji w przestrzeniach, gdzie Bóg spotyka człowieka i człowiek spotyka Boga. Miejscem lingwistycznym, słowem Boga, które ratuje polskie i europejskie ofiary totalitaryzmu, jest od wieków słowo Osoba (Persona).

(Ze Wstępu)

 

Spis treści

Wprowadzenie

Nota biograficzna

R. Kozłowski: Ks. Cz. S. Bartnik. Osobowość i role społeczne

Rodzina: ojciec, matka, syn, brat, kolega i przyjaciel

Uczeń, student i nauczyciel

Duchowny, kapłan

Filozof, historyk, teolog

Opiekun, wychowawca i promotor

Działacz, krytyk, wizjoner

Liturgista, personalista, mistyk

O życiu i przeznaczeniu człowieka. Z ks. prof. Cz. S. Bartnikiem rozmawia R. Kozłowski. Lublin 2 II 2013r.

R. Kozłowski: Integralność i dialogiczność jako fundament ludzkiej osoby

Dialogiczne podstawy jaźni osobowej

Dialogiczne bycie dla Innego

Dialogiczne role i akty umysłu wobec prawdy

Dialogiczne postawy wobec dobra

Dialogiczne postawy wobec piękna

Dialogiczne formy wolności i miłości

T. Kobierzycki: Refleksja o ja i jaźni w filozofii ks. Cz. Bartnika

Współczesna refleksja o osobie i jaźni w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Greckie i łacińskie tropy refleksji o osobowym podłożu jaźni

W stronę uniwersalnej teorii osoby społecznej i jej jaźni

Personologia jako system wiedzy o osobie i jaźni człowieku

Ludzkie Ja duchowe i Ja trynitarne Boga

F. Maj: Refleksja o ciele i cielesności człowieka w filozofii ks. Cz. Bartnika

Wymiary ciała i cielesności

Osoba w języku cielesności i umysłowości

Materia jako znak bytu

Ciało jako konkret, część i lokalizacja

Materia-antymateria, ciało-antyciało

Ciało-dusza a dusza-duch

Cielesność osoby: od bytu jako całości ku czystej jaźni

Ciało jako organizacja celów życiowych człowieka

R. Kozłowski: Mistyka osoby

Mistyka personalistyczna i jej konteksty

Osobowość mistyczna

Mistyka materii

Mistyka historii

Mistyka bycia wobec Innego

Mistyka oglądania oblicza Boga w Innym

Mistyka Absolutnej Ciszy

Mistyka przyrody

Bibliografia

Notka o autorach:

Dr hab. Ryszard Kozłowski, prof. AP

Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Nauk Społecznych.

Publikacje: Filozofia osoby ludzkiej (Słupsk 2006); Wewnętrzny Nauczyciel człowieka. Eseje z teologii egzystencjalnej (Warszawa 2008); Męstwo jako sposób spełniania się osoby. Studium antropologiczne (Słupsk 2011). Kapłan w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Bytowie.

Dr hab. Tadeusz Kobierzycki, prof. UMFCH

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.

Publikacje: Osoba – Dylematy rozwoju. Studium metakliniczne (Bydgoszcz 1989); Gnothi Seauton: Dusza, Charakter, Jaźń, Osobowość, Osoba. Dzieje pięciu pojęć (Warszawa 2001); Filozofia osobowości (Warszawa 2001); Jaźń i tożsamość. Studia z filozofii człowieka (Warszawa 2012); Jaźń i twórczość. Studia z filozofii człowieka (Warszawa 2012).

Dr Filip Maj

Doktor filozofii. W 2013 obronił doktorat z filozofii na podstawie pracy pt. O definicjach zdrowia i choroby w polskiej filozofii medycyny (s. 214). Autor książki pt. Zarys filozofii twórczości Henryka Bergsona (Wyd. Stakroos / Muzaios, Warszawa 2008, 117 s.); współautor z T. Kobierzyckim i E. Kilar książki pt. Stres onkologiczny. Wskazówki medyczne i psychologiczne (Wyd. Stakroos, Warszawa 2005, 72 s.). Współredagował razem z T. Kobierzyckim i E. Kilar książkę pt. Zdrowie i choroba w perspektywie życia społecznego (Wyd. Muzaios, Wrocław-Warszawa 2011, 117 s.). Redaktor naczelny internetowego pisma angielsko-polskiego Heksis, które zajmuje się problemami filozofii, kognitywistki i sztuki (www.heksis.com).

Książka jest do nabycia

w Wydawnictwie Naukowym Akademii Poorskiej w Słupsku

www.wydawnictwo-apsl.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.