TTD dziękuje Ordynariuszowi Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Publikujemy list prezesa Towarzystwa Teologów Dogmatyków do JE bp. Wacława Depo - dziękujemy za okazaną nam życzliwość i niezwykłą gościnność na pięknej Ziemi Zamojskiej w sercu Roztocza. Tekst listu