Teologia w Polsce punktowana

Informujemy, że czasopismo Towarzystwa Teologów Dogmatyków "Teologia w Polsce" został właśnie zaliczone do czasopism punktowanych (4 punkty - por. komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 maja 2010 z późniejszym sprostowaniem).