WT UAM zaprasza: Racjonalność wiary

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Zakład Teologii Fundamentalnej I Ekumenizmu zaprasza na konferencję naukową Racjonalność wiary, która odbędzie się w dniach 20-21 maja 2011r. w siedzibie Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu (ul. Wieżowa 2/4) Aula A, budynek A. Szczegółowe informacje i program