Nowy zeszyt Teologii w Polsce

Informujemy, iż wiosenny zeszyt Teologii w Polsce [3,1 (2009)] właśnie się ukazał. W wersji drukowanej dostępny jest w siedzibie TTD, zaś w wersji elektronicznej tutaj.