Nowy zeszyt Teologii w Polsce

Informujemy, iż elektroniczna wersja jesiennego zeszytu Teologii w Polsce [5,2 (2011)] właśnie się ukazała i jest dostępna tutaj.