Konferencja naukowa O ZASADACH WSPÓŁCZESNEJ TEOLOGII

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, WYDZIAŁ TEOLOGICZNY, ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową O ZASADACH WSPÓŁCZESNEJ TEOLOGII.

Organizowana konferencja jest zaproszeniem do wspólnej refleksji nad naturą teologii w świetle najnowszego dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej Theology today: Perspectives, Principles and Criteria.
Konferencja odbędzie się w piątek, 12 października 2012r. w siedzibie Wydziału Teologicznego ul. Wieżowa 2/4.