Nowy zarząd Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

W dniach 19-20 września 2008 w Częstochowie w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego odbyło się sympozjum mariologiczne oraz zebranie plenarne Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Pierwszą część spotkania polskich mariologów – w piątek 19 września - stanowiło sympozjum poświęcone tematyce: Mariologia i Lourdes. Było ono podsumowaniem udziału polskiej sekcji w Międzynarodowym Kongresie Mariologicznym, który odbył się w dniach 4-8 września w Lourdes z racji 150 rocznicy objawień Niepokalanej. Uczestnicy częstochowskiego sympozjum wysłuchali referatów o. prof. Salvatore Perella z Papieskiego Wydziału Teologicznego „Marianum” z Rzymu oraz prof. dra hab. Karola Klauzy (KUL) i ks. prof. dra hab. Lucjana Baltera SAC (UKSW). W drugiej części sympozjum miała miejsce dyskusja panelowa poświęcona tematyce objawień maryjnych, którą prowadził o. prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv. W sympozjum wziął udział także Metropolita Częstochowski, J. Eksc. Ks. Abp Stanisław Nowak. W piątek uczestnicy sympozjum modlili się w godzinie Apelu Jasnogórskiego przed cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, a w sobotę uczestniczyli w uroczystej mszy świętej koncelebrowanej w Kaplicy Cudownego Obrazu pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego. Z kolei w sobotę 20 września 2008 roku miało miejsce plenarne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTM. Członkowie Towarzystwa podsumowali prace zarządu w minionej kadencji 2005-2008, nagradzając gromkimi brawami ustępującego przewodniczącego PTM, ks. prałata dr Teofila Siudego, który był założycielem i organizatorem Towarzystwa w roku 1999 oraz jego przewodniczącym przez trzy kolejne kadencje. Z kolei Zebranie Plenarne dokonało wyboru nowych władz Polskiego Towarzystwa Mariologicznego na kadencję 2008-2011. Nowym przewodniczącym został o. dr hab. Grzegorz M. Bartosik OFMconv (Niepokalanów), kierownik katedry Mariologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prodziekan tegoż Wydziału. Ponadto nowy zarząd stanowią: ks. dr Janusz Kumala MIC (Licheń) - wiceprzewodniczący, dr Anna Gąsior (Tarnów) – sekretarz, ks. prał. Jerzy Karbownik (Skarżysko-Kamienna) – skarbnik oraz członkowie: ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (Lublin), o. prof. dr hab. Zachariasz Jabłoński OSPPE (Częstochowa), prof. dr hab. Karol Klauza (Lublin), ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC (Ołtarzew), ks dr hab. Janusz Królikowski (Tarnów) oraz o. lic. Stanisław M. Piętka OFMConv (Niepokalanów). Wspólną modlitwą członkowie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego zawierzyli prace nowego zarządu i Towarzystwa opiece Matki Bożej. Zgodnie ze Statutem Towarzystwa wybór nowego przewodniczącego musi być jeszcze zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski.

Anna Gąsior Sekretarz PTM Częstochowa, 20.09.2008