Walne zebranie TTD w czasie Kongresu Teologów

Dnia 16 września 2010 odbędzie się w Poznaniu walne zebranie Towarzystwa Teologów Dogmatyków.

WALNE ZEBRANIE
TOWARZYSTWA TEOLOGÓW DOGMATYKÓW

16 września 2010
UAM, Poznań

 

08.45 Msza św. dla wszystkich uczestników Kongresu – Kościół Miłosierdzia Bożego

(os. Jana III Sobieskiego 116)

 

10.00 – Obrady Towarzystwa Teologów Dogmatyków – aula im. Paczkowskiego, Wydział Biologii UAM na Morasku (ul. Umultowska 89 - szczegóły dojazdu środkami komunikacji miejskiej z dowolnego miejsca w Poznaniu: http://poznan.jakdojade.pl/).

Powitanie Uczestników – Prezes TTD

Sprawy organizacyjne

 Wykłady:

10.30 – Ks. dr hab. Jacek Kempa, Metafizyczne podstawy Cur Deus homo

 11.00 – Ks. dr hab. Kazimierz Pek, Problem zależności teologicznego obrazu Maryi od teologicznego obrazu Boga

 11.30 – Ks. dr hab. Janusz Lekan, Jezus Chrystus Pośrednik zbawienia. Uniwersalistyczna wizja hiszpańskiej teologii

 12.00-12.30 – Dyskusja

 12.30 – Uroczystość nadania honorowego członkostwa

 Walne Zebranie Towarzystwa

 14:00 – Zakończenie Kongresu – Aula Maximum, Wydział Fizyki na Morasku

 Przesłanie Kongresu

14:30 – obiad i rozjazd