Kochani Autorzy tekstów naukowych z dogmatyki…..

… łamy „Teologii w Polsce” w nowej serii zapełniają się artykułami. Oczekujemy na chętnych do udziału w edycji tomu 2 do 15 maja. Po tym terminie oddajemy numer do zwieszenia na stronie internetowej i do druku w ograniczonej ilości tomów papierowych. Ustalono cenę numeru pojedynczego na 25 zł dla odbiorców spoza TTD. Członkowie dostają numer w ramach opłaconych składek rocznych. Prosimy o nadsyłanie materiałów w wersji elektronicznej i stosowanie się do zasad podanych na stronie TwP.

Lublin 19 marca 2008 r. Sekretarz Redakcji TwP dr hab. Karol Klauza prof. KUL