Skarby Kościoła

INSTYTUT TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ

EKUMENII I DIALOGU

KATEDRA EKLEZJOLOGII WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

ma zaszczyt zaprosić na
OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

SKARBY KOŚCIOŁA

 
Wtorek, 24 lutego A. D. 2015
Kraków, ul. Bernardyńska 3 (aula, I p.)
 
PROGRAM
9.00 – 9.10
Otwarcie konferencji
– ks. kard. Stanisław Dziwisz, Wielki Kanclerz UP JP II
9.10 – 9.15
Wprowadzenie teologiczne
– ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, Rektor UP JP II
9.15 – 9.45
Chrystus – Bóg, jakiego nie ma w innych religiach
prof. dr hab. Ireneusz Ledwoń OFM, KUL
9.45 – 10.15
Od Dekalogu do życia „w Duchu”. Pawłowa wizja życia chrześcijanina
prof. dr hab. Waldemar Rakocy CM, KUL
10.15 – 10.45
Czego oczekuje postnowoczesne społeczeństwo od Kościoła?
prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UP JP II
10.45 – 11.15
Sakramenty – drogą życia wiecznego
ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
11.15 – 11.45
Dyskusja
11.45 – 12.10
Przerwa
(poczęstunek – parter)
12.10 – 12.40
Rodzina skarbem Kościoła
ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, UKSW
12.40 – 13.10
Parafianin – parafianka: wierzący w Chrystusa i obywatele świata
ks. dr Józef Morawa, UP JP II
13.10 – 13.40
Św. Anzelm z Canterbury: sztuka dyskursu w czasach konfrontacji
ks. prof. dr hab. Jacek Kempa, UŚ
13.40 – 14.00
Dyskusja
14.00 – 14.15
Podsumowanie
dr Marek P. Chojnacki OCist, UP JP 

Doktoraty Honoris Causa

JM Rektor i Senat
Uniwersytetu Opolskiego

mają zaszczyt zaprosić
na
uroczystość nadania tytułu

DOKTORA HONORIS CAUSA

wybitnym teologom i ludziom dialogu

o. prof. dr. hab. WACŁAWOWI
HRYNIEWICZOWI OMI

oraz

o. prof. dr. hab. STANISŁAWOWI CELESTYNOWI
NAPIÓRKOWSKIEMU OFMConv

Uroczystość odbędzie się
30 października 2014 roku
o godz. 12.00
w Auli Błękitnej Collegium Maius
Opole, pl. Kopernika 11

Ekumeniczna wizja Kościoła

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

INSTYTUT EKUMENIZMU

I BADAŃ NAD INTEGRACJĄ

zaprasza na sympozjum

Ekumeniczna wizja Kościoła

29 października 2014

Wydział Teologiczny UO

Opole, ul. Drzymały 1

sala 18

 

 

Czytaj więcej...

Nowy zarząd TTD

Walne zebranie członków Towarzystwa Teologów Dogmatyków 17 września 2014 r. dokonało wyboru nowego zarządu TTD:

Prezes:
ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa, prof. zw. UKSW (Radom)

Wiceprezes:
ks. dr hab. Jacek Kempa (Katowice)

Sekretarz/skarbnik:
ks. dr hab. Marek Jagodziński (KUL - Radom)

Członkowie:
ks. dr hab. Grzegorz Barth (KUL)
ks. dr hab. Andrzej Proniewski (Białystok)

Stary czy nowy Kościół? - konferencja

Zakład Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach zaprasza na konferencję międzynarodową:

Stary czy nowy Kościół? Próba oceny po 50 latach "Lumen gentium" i "Gaudium
et spes"

w świetle kolejnych wypowiedzi Magisterium Kościoła, teologii,
duszpasterstwa
 
13-14 listopada 2014
Wydział Teologiczny UŚ
Katowice, ul. Jordana 19
 
Do 30 września 2014 przyjmujemy zgłoszenia referatów.

Więcej szczegółów w pliku PDF

Człowiek istota (po)znana?

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA TOWARZYSTWA TEOLOGÓW DOGMATYKÓW

Człowiek istota (po)znana?
Antropologia teologiczna wobec potrzeb i wyzwań współczesności

Rzeszów 15-­17 września 2014 r.

 

15. 09. 2014 (poniedziałek) Zjazd i zakwaterowanie

17.00 – Msza Święta dla chętnych
18.00 – kolacja
19.00 – otwarcie konferencji: ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (Prezes TTD)
Wykład ogólny: ks. dr hab. Roman Karwacki, prof. UKSW, Et creavit Deus hominem. Fundamenty teologicznej refleksji nad człowiekiem.

16. 09. 2014 (wtorek)

7.30 – Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem bpa Jana Wątroby
8.30 – śniadanie
9.30 – wykład ogólny: ks. prof. Józef Niewiadomski, Ecce homo! – damatyczne podejście do prawdy o człowieku. Innsbrucka teologia dramatyczna w obliczu potrzeb i wyzwań współczesności.
10.30 – 11.45 – wykłady w sekcjach

Sekcja 1:

 • Ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak, Antropologia teologiczna Benedykta XVI na tle błędnych antropologii.
 • Ks. dr hab. Dominik Kubicki, Naukowy obraz świata i jego opis a gloria życia – człowiecze spełnianie się w jestestwie. W sprawie rozważenia zakwestionowania postmodernistycznej antropologii filozoficznej i nakreślenia wyzwań antropologii teologicznej.
 • Ks. dr Grzegorz Bachanek, Psychologia a teologia. Miejsca spotkania w antropologicznej refleksji J. Ratzingera.

Sekcja 2:

 • Ks. dr hab. Marek Jagodziński, prof. UKSW, Wkład dialogicznego i trialogicznego pojmowania osoby ludzkiej do antropologii komunijnej.
 • Pan dr Robert Rynkowski, Abrahama J. Heschela rozumienie dialogu człowieka z Bogiem. Wskazówki dla chrześcijańskiej antropologii.
 • Ks. dr Andrzej Choromański, Człowiek – byt komunijny. Antropologiczne fundamenty eklezjologii komunii.


11.45 – kawa 12.15 – dyskusja
13.30 – obiad
15.00 – blok rekreacyjno-­‐integracyjny według programu zaproponowanego przez Gospodarzy

17. 09. 2014 (środa)

7.30 – Msza Święta koncelebrowana
8.30 – śniadanie
9.30 – wykład ogólny: o. dr hab. Benedykt Huculak, Antropologia Kościoła Greckiego.
10.30-­11.45 – wykłady w sekcjach

Sekcja 1:

 • ks. prof. dr hab. I. Bokwa, Niezbywalny i ciągle aktualny wkład Karla Rahnera SJ (1904-­‐ 1984) do współczesnej antropologii teologicznej.
 • ks. dr Janusz Aptacy, Antropologia F. L. Ladarii.
 • ks. dr Grzegorz Strzelczyk, Antropologia chrystologicznie wyznaczona. Pytanie o punkty graniczne antropologicznego projektu wyznaczone przez chrystologiczny dogmat.

Sekcja 2:

 • ks. dr hab. Edward Sienkiewicz, Byt ludzki w kontekście współczesnego sporu o rozumienie natury i kultury człowieka.
 • ks. dr Dariusz Pater, Czy współczesny człowiek jest jeszcze osobą? Wobec antropologicznych uwarunkowań etyki społecznej i teologii pastoralnej.
 • ks. dr Antoni Dunajski, Chrześcijańska antropologia Cypriana Norwida.


11.45 – kawa
12.00 – dyskusja
13.00 – walne zebranie TTD i wybory Zarządu na nową kadencję
13.45 – obiad

Informacje:

Zapisy do końca czerwca u ks. Pawła Pietrusiaka, tylko drogą emailową pod adresem:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Całkowity koszt udziału (konferencja, zakwaterowanie, wyżywienie, rekreacja) – 200 pln., do
uiszczenia w recepcji konferencyjnej w chwili przybycia.
W trakcie konferencji skarbnik będzie pobierał składkę członkowską TTD 2014 – 100 pln.
Kapłani proszeni są o zabranie alby i stuły do koncelebry.
Informacje dotyczące dojazdu i zakwaterowania przyślą Gospodarze w późniejszym czasie.

50 lat dekretu Unitatis redintegratio

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
KATEDRA EKUMENIZMU
ZAPRASZAJĄ NA
OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ PT.:

„50 lat dekretu Unitatis redintegratio”

15. maja 2014 (czwartek), godz. 10:00-15:00
Warszawa, ul. Dewajtis 5, sala 043

 

PROGRAM:

Czytaj więcej...

Joseph Ratzinger - Opera Omnia t.10

31 marca 2014 w KUL odbyła się w KUL prezentacja kolejnego tomu

Opera Omnia Josepha Ratzingera, t. 10; 
Zmartwychwstanie i życie wieczne.

   

 

„Jeśli wszelka miłość pragnie wieczności -
to Boża miłość nie tylko jej pragnie, ale ją sprawia i nią jest.”

To wspaniałe motto streszcza wyjątkowe dzieło Josepha Ratzingera o eschatologii, która dotyczy każdego człowieka, a konkretnie jego bytowania po śmierci ciała. Nie można przejść wobec tej rzeczywistości obojętnie!

Tom 10 Opera Omnia Josepha Ratzingera - Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei (Lublin 2014, ss. 728) - to wybitne dzieło naukowe, a zarazem praktyczne kompendium wiedzy na temat istotnych prawd wiary chrześcijańskiej, tj. sensu chrześcijańskiej śmierci, będącej początkiem nieskończonego życia z Trójjedynym Bogiem. Jest to ważna lektura dla każdego myślącego człowieka, bowiem problematyka eschatologiczna, czyli kwestia przyszłości człowieka po śmierci ciała, dotyczy wszystkich, wierzących i niewierzących. Każdy człowiek, żyjący w konkretnej historii, żywi przecież nadzieję na spełnienie darowanego mu przez Boga życia. Jedni widzą je jako finalny etap osobistej historii zbawienia i mają nadzieję na spełnienie w Jezusie Chrystusie jako Eschatosie, drudzy poszukują jeszcze sensu w eschatonie, który już teraz otwiera się przed nimi na swój sposób.

Czytaj więcej...

Żyć Myśleć Wierzyć

Przedstawiony tekst dotyczy niektórych myśli, marzeń i decyzji Ks. Prof. Czesława Stanisława Bartnika, teologa i filozofa, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego personalizmu. Z jego licznych pism dowiadujemy się, że i człowiek jest osobą, i Polak jest osobą, który swoje doświadczenie bycia w świecie i w sobie wielokrotnie tracił i odnawiał jako mieszkaniec żyjący na obrzeżach Europy, na obrzeżach myśli i niekiedy na obrzeżach wiary. Ks. Profesor należy do elitarnego kręgu chrześcijańskich mędrców, których Opatrzność Boża dała nam na trudne czasy, gdy Polska w XX wieku wychodziła zdruzgotana fizycznie i duchowo z totalitarnych eksperymentów antropologicznych i politycznych, z wojennej katastrofy myślenia na gościńce wiary, która umacnia ofiary politycznych obłędów, słowem Boga.

Ten zbiór tekstów pokazuje wysiłki jednego człowieka. To on podjął się naprawy sumienia i działania narodu złamanego przez rozmaite totalitaryzmy intelektualne i militarne, to on znalazł język wolności i miłości omijający wroga i leczący rany wynikłe z okresów systemowego milczenia na temat prawdy. Znalazł jej miejsce w teologii i antropologii, w tych dwu obszarach, które nie podlegają nigdy definitywnej destrukcji w przestrzeniach, gdzie Bóg spotyka człowieka i człowiek spotyka Boga. Miejscem lingwistycznym, słowem Boga, które ratuje polskie i europejskie ofiary totalitaryzmu, jest od wieków słowo Osoba (Persona).

(Ze Wstępu)

Czytaj więcej...

Opera Omnia Josepha Ratzingera

Ks. prof. Krzysztof Góźdź, redaktor edycji polskiej, zaprasza na stronę internetową www.kul.pl/operaomnia, na której znajdują się wszystkie bieżące informacje dotyczące tego wielkiego projektu.

Więcej artykułów…

 1. Konferencja "Kościół jest piękny"
 2. Nowy zeszyt Teologii w Polsce
 3. Feniks 2013 dla Opera omnia J. Ratzingera
 4. Konferencja naukowa PACEM IN TERRIS
 5. Sympozjum Teologiczne "Fides et actio. Od wiary do ewangelizacji"