Konferencja "Kościół jest piękny"

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
Katedra Eklezjologii Wydziału Teologicznego

oraz

KOMITET NAUK TEOLOGICZNYCH PAN
przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim
mają zaszczyt zaprosić na

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
KOŚCIÓŁ JEST PIĘKNY

Czwartek, 27 lutego A.D. 2014
Aula Wyższego Seminarium Duchownego, Kraków, ul. Podzamcze 8

Czytaj więcej...

Nowy zeszyt Teologii w Polsce

Informujemy, iż elektroniczna wersja wiosennego zeszytu Teologii w Polsce [7,1 (2013)] właśnie się ukazała i jest dostępna tutaj.

Feniks 2013 dla Opera omnia J. Ratzingera

Miło nam poinformować, że decyzją Kapituły Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2013 Nagrodę w kategorii SERIA WYDAWNICZA (DZIEŁA ZEBRANE) przyznano Wydawnictwu KUL za publikacje Opera Omnia Josepha Ratzingera, tom 11: Teologia liturgii; tom 12: Głosiciele słowa i słudzy waszej radości; pod redakcją Krzysztofa Góździa, Marzeny Góreckiej - za podjęcie i publikowanie w języku polskim Dzieł zebranych Josepha Ratzingera, Ojca Świętego Benedykta XVI, jednego z największych teologów naszych czasów. Edycja pozostaje wzorcowa pod każdym względem, ukazująca zasadnicze nurty papieskiej myśli, skoncentrowanej na „duchu komunikacji” między światem ludzkim i boskim, ze szczególnym podkreśleniem wagi liturgii, zakorzenionej w podstawowym akcie wiary, a więc i w ludzkiej egzystencji.

Konferencja naukowa PACEM IN TERRIS

Serdecznie zapraszam na konferencję naukową w 50-lecie ogłoszenia encykliki Jana XXIII Pacem in terris.
ks. Robert Ptak SCJ

Czytaj więcej...

Sympozjum Teologiczne "Fides et actio. Od wiary do ewangelizacji"

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza w dniach 18-20. kwietnia 2013 roku na Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne "Fides et actio. Od wiary do ewangelizacji".

Szczegółowe informacje

Konferencja naukowa na temat eklezjologii Benedykta XVI

Ks. prof. Krzysztof Góźdź serdecznie zaprasza na 5 marca do Lublina na międzynarodową konferencję na temat eklezjologii i ekumenizmu Benedykta XVI, połączoną z promocją kolejnego tomu „Opera omnia”.
Szczegółowe informacje

Konferencja naukowa: Posoborowe koncepcje teologii katolickiej

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na konferencję naukową „Posoborowe koncepcje teologii katolickiej” – w czwartek, 28 lutego 2013, w auli WSD, Kraków, Podzamcze 8.
Program konferencji

Konferencja naukowa: Debata wokół Jezusa z Nazaretu Benedykta XVI

Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu i Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu zapraszają na konferencję naukową „Debata wokół Jezusa z Nazaretu Benedykta XVI” do Wrocławia w dniach 11 - 12 kwietnia 2013. Termin nadsyłania propozycji tematów wystąpień: 18.01.2013.

Czytaj więcej...

Konferencja naukowa O ZASADACH WSPÓŁCZESNEJ TEOLOGII

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, WYDZIAŁ TEOLOGICZNY, ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową O ZASADACH WSPÓŁCZESNEJ TEOLOGII.

Organizowana konferencja jest zaproszeniem do wspólnej refleksji nad naturą teologii w świetle najnowszego dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej Theology today: Perspectives, Principles and Criteria.
Konferencja odbędzie się w piątek, 12 października 2012r. w siedzibie Wydziału Teologicznego ul. Wieżowa 2/4.

UPJP2 zaprasza: Królestwo Boże a Kościół

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II W Krakowie, Katedra Eklezjologii Wydziału Teologicznego, ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową Królestwo Boże a Kościół, która odbędzie się we czwartek, 8 marca A.D. 2012 (Aula Wyższego Seminarium Duchownego, Kraków, ul. Podzamcze 8). Szczegółowy program

Więcej artykułów…

  1. Nowy zeszyt Teologii w Polsce
  2. Sympozjum: Teologia zbawczej ofiary Chrystusa
  3. Konferencja: Osoba i personalizm w myśli ks. prof. Czesława S. Bartnika
  4. Konferencja Towarzystwa Teologów Dogmatyków: Problem teologii ponowoczesności
  5. US zaprasza: Człowiek - stworzenie Boże...