Konferencja naukowa "Teologia wobec ponowoczesnej filozofii"

Zakład Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na konferencję naukową Teologia wobec ponowoczesnej filozofii, która odbędzie się dnia 12 października 2010 roku (wtorek) w gmachu WTL UŚ w Katowicach, ul. Jordana 18. Szczegółowe informacje i program

Publikacja TTD: Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia

Informujemy, iż w ukazała się publikacja materiałów z zeszłorocznego sympozjum TTD: "Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia". Książka będzie dostępna na spotkaniu TTD w Poznaniu (16.09.2010).

Walne zebranie TTD w czasie Kongresu Teologów

Dnia 16 września 2010 odbędzie się w Poznaniu walne zebranie Towarzystwa Teologów Dogmatyków.

Czytaj więcej...

Teologia w Polsce punktowana

Informujemy, że czasopismo Towarzystwa Teologów Dogmatyków "Teologia w Polsce" został właśnie zaliczone do czasopism punktowanych (4 punkty - por. komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 maja 2010 z późniejszym sprostowaniem).

Nowy zeszyt Teologii w Polsce

Informujemy, iż wiosenny zeszyt Teologii w Polsce [4,1 (2010)] właśnie się ukazał. W wersji drukowanej dostępny jest w siedzibie TTD, zaś w wersji elektronicznej tutaj.

Ukazał się Leksykon polskich dogmatyków

Z przyjemnością informujemy, iż ukazał się Leksykon polskich dogmatyków XX i XIX wieku pod redakcją ks. prof. Krzysztofa Góździa (Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 426). Przewidziana została odpowiednia zniżka dla członków TTD. Leksykon można zakupić za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa KUL.

Nowy zeszyt Teologii w Polsce

Informujemy, iż jesienny zeszyt Teologii w Polsce [3,2 (2009)] właśnie się ukazał. W wersji drukowanej dostępny jest w siedzibie TTD, zaś w wersji elektronicznej tutaj.

TTD dziękuje Ordynariuszowi Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Publikujemy list prezesa Towarzystwa Teologów Dogmatyków do JE bp. Wacława Depo - dziękujemy za okazaną nam życzliwość i niezwykłą gościnność na pięknej Ziemi Zamojskiej w sercu Roztocza. Tekst listu

Walne Zgromadzenie Towarzystwa - Zamość 2009

W dniach 22-24 września 2009 odbyło się w Zamościu i Krasnobrodzie doroczne Walne zgromadzenie TTD, poświęcone poszukiwaniu modelu dogmatyki w perspektywie Bożego miłosierdzia. fotoreportaż

Nowy zeszyt Teologii w Polsce

Informujemy, iż wiosenny zeszyt Teologii w Polsce [3,1 (2009)] właśnie się ukazał. W wersji drukowanej dostępny jest w siedzibie TTD, zaś w wersji elektronicznej tutaj.

Więcej artykułów…

  1. Walne Zgromadzenie Towarzystwa - Zamość 2009
  2. Konferencja KNT PAN i WT UO: Tożsamość Teologii
  3. Nowy zeszyt Teologii w Polsce
  4. Nowy zarząd Polskiego Towarzystwa Mariologicznego
  5. Sesja TTD - Koszalin 2008