Konferencja KNT PAN i WT UO: Tożsamość Teologii

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na Konferencję Naukową Tożsamość Teologii, która odbędzie się 17-18 listopada 2009 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (Opole, ul. Drzymały 1a).

Czytaj więcej...

Nowy zeszyt Teologii w Polsce

Informujemy, iż jesienny zeszyt Teologii w Polsce [2,2 (2008)] właśnie się ukazał. W wersji drukowanej dostępny jest w siedzibie TTD, zaś w wersji elektronicznej tutaj.

Nowy zarząd Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

W dniach 19-20 września 2008 w Częstochowie w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego odbyło się sympozjum mariologiczne oraz zebranie plenarne Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Czytaj więcej...

Sesja TTD - Koszalin 2008

W Koszalinie, w dniach 16-19 września 2008 roku obyła się doroczna Konferencja Naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków. [file={e_BASE}request.php?7^253]Program sympozjum [/file] Fotoreportaż

Pro memoria: teksty do "Teologii w Polsce"

Kochani Autorzy tekstów naukowych z dogmatyki…..

… łamy „Teologii w Polsce” w nowej serii zapełniają się artykułami. Oczekujemy na chętnych do udziału w edycji tomu 2 do 15 maja. Po tym terminie oddajemy numer do zwieszenia na stronie internetowej i do druku w ograniczonej ilości tomów papierowych. Ustalono cenę numeru pojedynczego na 25 zł dla odbiorców spoza TTD. Członkowie dostają numer w ramach opłaconych składek rocznych. Prosimy o nadsyłanie materiałów w wersji elektronicznej i stosowanie się do zasad podanych na stronie TwP.

Lublin 19 marca 2008 r. Sekretarz Redakcji TwP dr hab. Karol Klauza prof. KUL

Sympozjum "Teologiczne odczytywanie stworzenia" w Poznaniu

Zakład Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu zaprasza na sympozjum „Teologiczne odczytywanie stworzenia”, które odbędzie się odbędzie się 11 kwietnia 2008 r. Szczegóły dotyczące sympozjum i karta zgłoszeniowa: [file={e_BASE}request.php?5^0]sympozjum "Teologiczne odczytywanie stworzenia"[/file]

Nowe wydanie Breviarium fidei

Informujemy, iż ukazało się nowe wydanie Breviarium fidei (Poznań 2007). Załączamy list ks. Ignacego Bokwy prezentujący publikację...

Czytaj więcej...

Teologia w Polsce 1 (2007) nr 1 [85]

Z przyjemnością informujemy, że elektroniczne wydanie nowego numeru "Teologii w Polsce" jest już dostępne na naszej stronie internetowej (bezpośredni adres: http://dogmatyka.pl/TwP ). Wersja papierowa jest w druku. Polecamy słowo wprowadzające Redaktora naczelnego, ks. prof. Krzysztofa Góździa.

List w sprawie "Teologii w Polsce" - prośba o teksty

Szanowni Koledzy Dogmatycy Kontynuując dyskusję z 21 września br. podczas zjazdu w Poznaniu na temat nowej edycji „Teologii w Polsce” przesyłam w załączeniu leyout wersji elektroniczne biuletynu. Zapraszam Kolegów do zgłaszania na adres Prezesa lub Sekretarza via e-mail tekstów do najbliższego numeru. Zbieranie materiałów zamykamy, zgodnie z sugestiami, jakie wybrzmiały w Poznaniu, do końca października (w grę wchodzą więc „gotowce” oraz materiał informacyjny dotyczący planowanych sympozjów, konferencji, inicjatyw naukowych i wydawniczych. W tym roku chcemy wydać wersję elektroniczną oraz przygotować egzemplarze obowiązkowe dla bibliotek. Niech Matka Słowa Wcielonego wspiera nasz dogmatyczny wysiłek pisania i redagowania ad maiorem Dei gloriam. Omnibus s. d in Christo Karol Klauza – Sekretarz TTD, Lublin, 9 października 2007 r. [file={e_BASE}request.php?3]Projekt układu Teologii w Polsce[/file]

Więcej artykułów…

  1. Szczecin: konferencja Joseph Ratzinger – teolog uniwersalny
  2. Elektroniczna wersja książki Perspektywy Polskiej Teologii
  3. Sesja TTD - Poznań 2007
  4. Wyjaśnienie do protokołu nr 1
  5. Protokół Posiedzenia Zarządu TTD